Een veilig Den Haag

Een veilig Den Haag

De Haagse VVD wil dat iedereen in Den Haag veilig is op straat, op school en in zijn eigen huis en dat iedereen zich ook echt veilig voelt. Iedereen moet met een gerust gevoel ’s avonds de straat op kunnen. En natuurlijk moet je ook gewoon met een gerust hart je fiets of auto voor de deur kunnen parkeren. Veiligheid is de belangrijkste taak van de overheid. De politie, maar ook de handhavers van de gemeente leveren een belangrijke bijdrage aan onze veiligheid.

Wat wil de VVD de komende jaren doen om Den Haag nog veiliger te maken?

 • 8 miljoen om onveilig-voelende plekken aan te pakken.
 • Meer wijkagenten op straat en meer zichtbaarheid van de wijkagent.
 • (Knal)-vuurwerkvrije zones aanwijzen.
 • Strengere regels voor geweld op sportvelden.
 • Verloedering en asociaal gedrag op straat tegengaan door het aantal handhavers uit te breiden naar 300.
 • Dezelfde regels voor shisha-lounges als voor coffeeshops.
 • De concentratie van coffeeshops moet worden tegengegaan.
 • Sluiting prostitutie in de Doubletstraat en daarna ook in de Geleenstraat.
 • Wanneer Hagenaars worden ingezet in een toezichthoudende rol, zoals de gele hesjes met Oud en Nieuw, dan gebeurt dit alleen na een goede screening en onder streng toezicht van de gemeente.

Wat heeft de VVD de afgelopen jaren gedaan om het veiligheidsgevoel te verhogen?

 • We hebben ervoor gezorgd dat flexibel cameratoezicht makkelijker kan worden toegepast.
 • Maar ook de Hagenaar zelf kan een belangrijke bijdrage leveren aan een veilige stad, bijvoorbeeld met  initiatieven als buurtapps, wijkpreventieteams en burgerfora. Het oprichten van deze burgerinitiatieven wordt door de VVD ondersteund en toegejuicht.
 • We hebben een donkere plekken-offensief gelanceerd: plekken die een onveilig gevoel geven, omdat het er bijvoorbeeld te donker is, moeten opgeknapt worden.
 • De mensen die zich elke dag in zetten voor onze veiligheid moeten we als helden behandelen, daarom hebben we de wijkagent- en handhaver van het jaar verkiezing gelanceerd. Ook komen we regelmatig op voor onze hulpverleners. Zo hebben we o.a. gepleit voor de versnelde invoering van bodycams.
 • We hebben een nota Radicalisering gelanceerd. De Haagse VVD wil radicalisering krachtig en effectief aanpakken. Hiervoor heeft de VVD een plan met 10 punten opgesteld. We stellen een duidelijke grens voor mensen die de waarden van de rechtstaat niet erkennen. Belangrijke punten uit dit plan zijn o.a. de meldplicht voor professionals in het onderwijs en het plan om kinderen van geradicaliseerde ouders uit huis te plaatsen ter bescherming van het kind.
 • Dankzij de VVD wordt er extra gecontroleerd op hondenpoep op straat en zorgen we ervoor dat de straat schoon, heel en veilig blijft. We hebben het aantal handhavers al uitgebreid van 125 naar 175.
 • We hebben ons ingezet voor de veiligheid van ondernemers: dankzij de VVD is er een bedelverbod in de binnenstad en is het verbod op rooftassen opgenomen in de APV. Ook hebben we onlangs nog vragen gesteld om maatregelen te nemen tegen agressie in winkels.