Privacy Regelement

VVD Den Haag respecteert en beschermt de privacy van het individu. Specifiek te identificeren informatie over u, wordt niet ter beschikking gesteld van derden, zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit Privacy Reglement.

VVD Den Haag wil geen misverstand laten bestaan over de veiligheid en het gebruik van de verstrekte en automatisch verzamelde gegevens. Hierna staat beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers. In alle gevallen geldt: uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Waarom verzamelt VVD Den Haag informatie?

Welke informatie registreert VVD Den Haag en waarom?

Websitebezoek

VVD Den Haag verzamelt informatie over bezoek aan de website. Over geregistreerde en ingelogde bezoekers kan meer informatie worden verzameld dan over anonieme bezoekers. We beperken ons tot het opslaan van gegevens over welke pagina’s hoe vaak worden bezocht, indien bekend ook door welke (geregistreerde) bezoekers. De verzamelde gegevens worden automatisch (zonder menselijke tussenkomst) in de vorm van samenvattingen getoond aan geautoriseerde medewerkers. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld om na te gaan welke informatie meer en welke informatie minder wordt gewaardeerd door gebruikers. Anderen dan deze medewerkers hebben geen inzage in de informatie en in geen geval zullen deze gegevens aan derden verkocht of verhuurd worden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat eerder bezochte websites de computer herkennen. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Zonder cookies is de website niet toegankelijk. Er wordt nooit gebruikt gemaakt van zg. ‘tracking-cookies’, waarmee uw bezoekgedrag aan andere sites dan de onze kan worden vastgelegd.

Alle informatie over registratie en gebruik

Voor alle informatie die wordt gevraagd van geregistreerde bezoekers van VVD Den Haag geldt:

Onze medewerkers gebruiken de gegevens uitsluitend om een normale zakelijke en relatie te onderhouden en te verbeteren. Hierbij kan soms gewerkt worden met veronderstellingen over wensen van geregistreerde gebruikers.

VVD Den Haag stelt de gegevens van geregistreerde gebruikers nooit ter beschikking van derden, niet in geïndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering.

Gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. Iedere computergebruiker dient zich echter te realiseren dat electronische inbraak en diefstal een reëel gevaar zijn. Bescherming hiertegen helpt, maar biedt nooit 100% veiligheid.

De verzamelde informatie is eigendom van VVD Den Haag.

U kunt te allen tijde kosteloos al uw gegevens definitief en onomkeerbaar laten verwijderen. U kunt hiertoe een bericht sturen aan webmaster@vvddenhaag.nl

Aansprakelijkheid

VVD Den Haag sluit enige aansprakelijk ten aanzien van diefstal en misbruik van vastgelegde gegevens uit. Door gebruik te maken van de website www.vvddenhaag.nl verklaart u dit reglement gelezen te hebben en akkoord te zijn met de inhoud van dit reglement.

Vragen

Als u vragen heeft over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren kunt u een e-mail sturen aan: webmaster@vvddenhaag.nl