VVD wil andere opzet begroting

De VVD stelt dat de vernieuwde programmabegroting van de gemeente Den Haag op verschillende onderdelen verbetering behoeft. Dit schrijft gemeenteraadslid Anne Mulder, namens de Haagse VVD-fractie, aan de voorzitter van de commissie Middelen. De VVD vindt dat de nieuwe begroting onvoldoende recht doet aan de controlerende en sturende taak van de raad en aan het LEES VERDER

Gaten in aanpak Antilliaanse jeugd

DEN HAAG – De aanpak van jeugdcriminaliteit onder Antilliaanse jongeren doet in de gemeenteraad veel stof opwaaien. De raadsleden Lilian Callender (VVD) en Titia Lont (CDA) zijn het niet eens met het plan Traha Brug dat wethouder Heijnen vorige week heeft gepresenteerd. Zij vinden dat het plan beter kan en beter moet. “Vooral voor criminele LEES VERDER

Discotheek in plan Spuimarkt?

DEN HAAG | De bouw van het nieuwe winkel- en uitgaansgebied Spuimarkt gaat door. In het plan wordt rekening gehouden met de komst van een discotheek. De huidige bebouwing tegenover het Haagse stadhuis, waarin een deel van de Markthof zit en C&A, wordt helemaal vernieuwd. Met de sloop van de huidige bebouwing wordt begin volgend LEES VERDER

Antwoorden “brandpanden” 2002

De VVD-fractie heeft het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over ‘brandpanden’. Lees ze hieronder alsmede de reactie van B&W. Persbericht Den Haag, 1 oktober 2002 VVD-gemeenteraadsfractie stelt vragen over Haagse brandpandenDe VVD-fractie heeft het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over ‘brandpanden’. Dit mede naar aanleiding van klachten van Haagse burgers.Brandpanden zijn LEES VERDER

Moties/amendement tijdens begrotingsbehandeling

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie was zeer actief tijdens de begrotingsbehandeling 2003-2006. Al dan niet samen met andere partijen diende de VVD de volgende moties in: MOTIEDe raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 november ter bespreking van de begroting voor het jaar 2003, Van mening dat de verdeling van openingstijden van club- LEES VERDER