VVD tegen druk op ambassade VS

Den Haag, vrijdag – De VVD in de Haagse gemeenteraad verzet zich tegen de druk die er wordt uitgeoefend op de Amerikaanse ambassade om te verhuizen uit het centrum van de stad. PvdA, D66 en GroenLinks dienden gisteren in de raad een voorstel in om de VS aan te sporen hun diplomatieke post, die zo LEES VERDER

Taaloffensief voor migrantenjeugd

Alarmerende cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijzen op een hoge schooluitval onder jongeren, met name in de grote steden. Als we niet oppassen dreigt een verloren generatie te ontstaan. Daarom moet er een grootscheeps ‘Taaloffensief’ komen. door Peter Smit en Ageeth van den Heuvel Mensen moeten geen onnodige en onoverbrugbare obstakels tegenkomen LEES VERDER

Regio moet opgaan in Den Haag

DEN HAAG | Alle gemeenten in de regio Haaglanden, inclusief Leiden, moeten opgaan in een agglomeratiegemeente Den Haag. Bovendien hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland hun langste tijd gehad. Schaalvergroting tot een provincie Randstad is nodig om op Europees niveau mee te tellen én de problemen van burgers daadkrachtig aan te pakken. door Maarten Brakema LEES VERDER

Vragen over situatie Scheveningen

SCHEVENINGEN – De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over berichtgeving in de Haagsche Courant waarin naar voren komt dat het Beheerskantoor Scheveningen en Hommerson Arcades een te dominante positie innemen in Scheveningen Bad. Uit die berichtgeving blijkt ook dat het Brede Badplaatsoverleg, waarin naast een veelheid aan ondernemers ook vertegenwoordigers van de LEES VERDER

Opheldering over Scheveningen

DEN HAAG | De VVD wil weten hoe het contact tussen kleine ondernemers in Scheveningen en de gemeente is geregeld. Ook de politie en de brandweer moeten betrokken zijn bij overleg over de badplaats, vinden T. Oosterholt en R. van de Laar. De vragen zijn bij de twee VVD-raadsleden opgeborreld naar aanleiding van artikelen in LEES VERDER