Leefbaarheid buurt vraagt regels

De buurtoverlast genererende infrastructuur rond illegalen vraagt om krachtig gemeentelijk ingrijpen, hoe on-liberaal ook, zeggen Albert van den Bosch, George van Gent, Frits Huffnagel en Pieter van Woensel. VVD’ers pleiten niet snel voor meer regels. Nog minder hoor je ze over het aanpakken van privé-eigendom. Voor ons, VVD-fractievoorzitters in de vier grootste steden, is de LEES VERDER

VVD vraagt door over Scheveningen

Het College van B&W, lees: wethouder Stolte, antwoordde onlangs op schriftelijke vragen van de Haagse VVD-fractie over de badplaats. Die vragen betroffen o.a. de positie van het Beheerskantoor Scheveningen en het overleg tussen de ondernemers en de gemeente, politie en brandweer. De fractie is ontevreden over het antwoord en stelt nu nadere vragen.VVD-raadsleden Van de LEES VERDER

VVD kiest voor preventie middels KansPlus

De VVD-fractie van de Haagse gemeenteraad stelt voor structureel geld vrij te maken voor het project KansPlus. Dit project dat nu nog op proef draait in Transvaal, biedt zorg en begeleiding aan kinderen met (dreigende) sociaal-emotionele problemen. Begeleiding vindt plaats in het schoolgebouw, door een mentor en in nauw overleg met de ouders. Zo wordt LEES VERDER

Reactie op taaloffensief – Taaloffensief als een reddingsboei voor migrantenjeugd

Alarmerende cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijzen op een hoge schooluitval onder jongeren, met name in de grote steden. Als we niet oppassen dreigt een verloren generatie te ontstaan. Daarom moet er een grootscheeps ‘Taaloffensief’ komen. door Peter Smit en Ageeth van den Heuvel Mensen moeten geen onnodige en onoverbrugbare obstakels tegenkomen LEES VERDER

Smit stapt uit Haagse raad

Peter Smit stapt op als lid van de Haagse gemeenteraad. Hij motiveert deze beslissing als volgt: “Ik was vast van plan om de vier jaar vol te maken, ook nog toen ik verleden maand terugtrad als fractievoorzitter. Maar ik kan niet om twee belangrijke dingen heen. Ten eerste dat de cultuur in deze raad slecht LEES VERDER