Snel ontruiming woonwagenkamp

DEN HAAG | Een overgrote meerderheid van de Haagse gemeenteraad vindt dat het woonwagenkamp aan de Leyweg zo snel mogelijk moet worden ontruimd. Verder uitstel van de verhuisdatum, die nu op 7 november staat, vindt de raad onacceptabel. door Robbert Salome Elke maand vertraging bij de verplaatsing van de woonwagens kost de gemeente en de LEES VERDER

VVD-vragen over woonwagenkamp

Mede naar aanleiding van een artikel in de Haagsche Courant van vandaag heeft het Haagse VVD-gemeenteraadslid Anne Mulder vragen gesteld over de al geruime tijd voorziene ontruiming van het woonwagenkamp aan de Leyweg. Mulder verzoekt de vragen te beantwoorden vóór 6 november a.s. Dan wil hij het onderwerp aan de orde stellen in de commissie LEES VERDER

Algemene beschouwingen begroting 2003

Verslaafden van de straat, investeringsimpuls door migranten en kwaliteit welzijnswerk. VVD-fractievoorzitter Peter Smit heeft er zijn algemene beschouwing aan gewijd. VVD-fractievoorzitter Peter Smit kan zich het onbehagen bij de bevolking goed indenken. Verschillende overheden werken vaak slecht samen. Maatschappelijke problemen vallen daardoor tussen wal en schip. De lessen van de afgelopen verkiezingen mogen niet verloren LEES VERDER

Eerste Haags referendum in de zomer?

DEN HAAG | Het eerste Haagse referendum zou komende zomer kunnen worden gehouden. Als de D66- en VVD-fracties in de gemeenteraad hun zin krijgen, is de verordening die zo’n volksraadpleging mogelijk maakt vanaf februari of maart geldig. Hagenaars hebben drie maanden de tijd om voldoende handtekeningen (10.0000) te verzamelen voor het onderwerp dat hen na LEES VERDER

Initiatiefvoorstel referendumverordening

Vandaag hebben de fracties van D66 en VVD een initiatiefvoorstel voor een referendumverordening ingediend. De VVD en D66 hebben op deze wijze gepoogd een vernieuwende impuls te geven aan het recht van burgers zich over belangrijke voornemens uit te spreken. Dit voorstel verschaft een duurzame basis. Voor hen geldt als uitgangspunt, dat het referendum een LEES VERDER