Krachtwijken

De commissie Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale Zaken in de Haagse gemeenteraad discussieerde op donderdag 15 mei 2008 over de Krachtwijken. Hieronder de inbreng van VVD-raadslid Iris Michels-Spee tijdens deze vergadering. Het is een goede zaak dat dit kabinet de uitzichtloosheid in de krachtwijken te lijf gaat. VVD-minister Winsemius luidde in het vorige kabinet LEES VERDER

Weekendarrangement

Op 29 mei bespreekt de gemeenteraad de zogeheten Voorjaarsnota. De VVD zal tijdens dat debat een aantal voorstellen presenteren om Den Haag nóg aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Eén van de voorstellen betreft het tegengaan van geweld in het weekend. Het aantal aangiften wegens bedreiging en mishandeling is in Haaglanden vorig LEES VERDER

VVD wandelt door Wateringse Veld

De VVD-gemeenteraadsfractie hoort graag voortdurend wat er in de stad leeft. Alleen zo kan het beleid van de fractie goed vorm worden gegeven. Daarom organiseert de fractie geregeld activiteiten waarbij de Hagenaar zijn of haar zegje kan doen. Op vrijdag 23 mei is er weer zo’n activiteit. Met wijkbewoners en belanghebbenden wandelen dan VVD-raadslid Iris LEES VERDER

Nieuwe antwoorden over Pandjeshuis

De gemeenteraadsfracties van VVD en SP vonden in eerste instantie de beantwoording van het college over het “Pandjeshuis nieuwe stijl” niet op alle punten bevredigend en stelden deze kwestie weer aan de kaak. Hieronder ook de nieuwe antwoorden van B&W. Persbericht Den Haag, 15 april 2008 VVD en SP: opnieuw vragen over Pandjeshuis Naar aanleiding LEES VERDER