Commissie Leden

De Commissie Leden voert samen met de Ambassadeur Ledenwerving en het bestuurslid Leden en de vice-voorzitter het actieplan Ledenwerving, -behoud en –activering uit. Het bestuur heeft het Haagse Tweede-Kamerlid aangesteld als Ambassadeur Ledenwerving.

De Commissie Leden ontwikkelt en organiseert activiteiten uit om het ledenaantal te kunnen vergroten. Deze activiteiten zijn niet alleen gericht op huidige leden, maar worden met name georganiseerd voor potentiële nieuwe leden.

De Commissie Leden organiseert (introductie)bijeenkomsten, werkbezoeken en activiteiten aan voor nieuwe leden waarbij de interactie tussen leden en de binding met de partij en de afdeling wordt bevorderd. De Commissie biedt daarnaast de mogelijkheid aan nieuwe leden om vergaderingen en bijeenkomsten te bezoeken, onder begeleiding van een ervaren lid. Dit ervaren lid draagt zorg voor het voorstellen aan en het ontmoeten van andere leden uit de afdeling. Tijdens vergaderingen en bijeenkomsten zullen nieuwe leden tevens worden opgevangen door leden van de Commissie Leden en worden geïntroduceerd bij ervaren leden.

Om leden te behouden en te activeren is het essentieel te weten met welke verwachtingen zij lid worden of zijn geworden. Ook is belangrijk te weten wat hen drijft, wat zij kunnen en wat zij willen. De Commissie Leden brengt dit continu in kaart en speelt hier op in met onder andere gerichte activiteiten en het benaderen van leden.