Commissie internationale politiek

Doelstelling
De Commissie Internationale Politiek probeert discussie en reflectie over internationale ontwikkelingen binnen de Haagse VVD te faciliteren en te stimuleren. Dit zal gebeuren door middel van rondetafeldiscussies, lezingen, discussieavonden en excursies. Daarnaast is de Commissie een platform om over actuele onderwerpen te discussiëren met onze Kamerleden en Europarlementariërs. De Commissie Internationale Politiek staat open voor alle Haagse VVD-leden.

Activiteiten 

Rondetafeldiscussies
Ongeveer elke twee maanden organiseert de Commissie Internationale Politiek een rondetafeldiscussie over een internationaal onderwerp.  De bijeenkomst wordt ingeleid door een expert van buiten of door één van de commissieleden. Aan de hand van stellingen vindt de discussie plaats.

Op sommige onderwerpen bereidt de Commissie Internationale Politiek notities voor ten behoeve van discussie in de partij.

Lezingen en discussieavonden
De commissie organiseert een aantal bijeenkomsten die zich richten op een afdelingsbreed publiek. Het doel hiervan is om de discussie binnen de Haagse VVD over actuele politieke ontwikkelingen te stimuleren en de interesse in internationale politiek te vergroten alsmede de inzet van de VVD volksvertegenwoordigers op dit gebied uit te lichten.

Excursies
De commissie organiseert in samenwerking met andere commissies of/en werkgroepen excursies naar bijvoorbeeld EU-instellingen in Brussel of Straatsburg en bezoeken aan internationale organisaties, gevestigd in den Haag zoals Europol, Eurojust, International Criminal Court enz.

De commissie is te bereiken via internationaal@vvddenhaag.nl.