Haagse talentenlijst

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 april heeft het bestuur van de VVD Den Haag de gedachte achter de Haagse talentenlijst toegelicht. Kort samengevat is de gedachte dat talenten van de VVD Den Haag zich twee jaar lang kunnen ontwikkelen en ontplooien en hierdoor de kans krijgen om zich te profileren voor bijvoorbeeld een politiek vertegenwoordigende functie. De activiteiten die ze ontplooien zouden tegelijkertijd moeten bijdragen aan de zichtbaarheid van de VVD in de stad Den Haag. Achterliggend doel is dat Haagse VVD-leden die de ambitie hebben om in de toekomst politicus of bestuurder te worden goed getraind en gecoached zijn en daardoor weten waar ze goed en minder goed in zijn.

Het bestuur heeft als doel om vijftig mensen te vinden die deel uit gaan maken van die Haagse talentenlijst. Uit die Haagse talentenlijst zal in 2017 mogelijk een deel van de Groslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor 2018 worden gevormd. Potentiële Haagse talenten kunnen zich melden bij de secretaris van de Haagse Permanente Scoutingscommissie die met ieder persoonlijk een eerste intakegesprek zal voeren. Daarna volgt een gesprek met een aantal leden van de Haagse Permanente Scoutingscommissie, mede aan de hand van een persoonlijk ontwikkelplan. Deze gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats in de zomer van 2015.

Na het intakegesprek maakt elk Haags talent dat persoonlijk ontwikkelplan waarin hij of zij de eigen opleidingsbehoefte beschrijft en een voorstel doet voor een coach. Ook wordt in het persoonlijk ontwikkelplan omschreven wat elk talent in de komende twee jaar zou willen doen om de zichtbaarheid van de VVD Den Haag te vergroten. Talenten worden daarbij gestimuleerd zoveel mogelijk van hun eigen talenten in te zetten. Creatieve ideeën zijn welkom zo lang ze geen beslag leggen op de begroting van de afdeling. Samenwerking met Haagse Kwartieren, de fractie of andere bestaande commissies of groepen binnen de Haagse VVD wordt aangemoedigd.

De persoonlijke ontwikkelplannen van de Haagse talenten moeten zoveel mogelijk in het najaar van 2015 worden afgerond.

De Haagse talenten kunnen 2016 en een groot deel van 2017 gebruiken om hun persoonlijk ontwikkelplan uit te voeren en te laten zien wat zijn aan talenten in huis hebben.

De Haagse Permanente Scoutingscommissie zal het bestuur van de afdeling elke zes maanden informeren over de voortgang van de Haagse talentenlijst. Tijdens die gesprekken zal ook worden gesproken over de individuele prestaties van de Haagse talenten voor zover die zich binnen het gezichtsveld van het bestuur afspelen.

Schematisch ziet de procedure er als volgt uit:

Actie

Periode

Aanmelden bij bestuur of HPSC Tot juli/augustus 2015
Intakegesprek door secretaris HPSC juli- oktober 2015
Opstellen persoonlijk ontwikkelplan door de Haagse talenten juli – november 2015
Eerste gesprek met HPSC september- december 2015
Uitvoeren persoonlijk ontwikkelplan januari 2016 – september 2017