Zorgfunctie voor bewoners Benoordenhout gegarandeerd dankzij breed gesteunde motie VVD!

, Benoordenhout
Haagse VVD: garantie op goede zorg via bestemmingsplan

De afgelopen weken heeft de Haagse gemeenteraad meerdere malen gesproken over de komende sluiting van de HMC-locatie Bronovo.

De inzet van de Haagse VVD tijdens deze debatten is duidelijk geweest: bij een eventuele herontwikkeling van het Bronovo-terrein moeten zorgvoorzieningen, zoals een gezondheidscentrum, een buitenpoli of een huisartsenpost, onderdeel zijn van de plannen voor deze locatie, zodat goede zorg voor de bewoners van Benoordenhout gegarandeerd is. Tijdens de raadsvergadering van 14 februari heeft VVD-raadslid Remco de Vos hierover een motie ingediend die met brede steun is aangenomen.

De garantie op goede én bereikbare zorg voor alle inwoners van Den Haag, dat is waar het de Haagse VVD om gaat.
Voor de Haagse VVD is het essentieel dat de patiënt en de kwaliteit van de zorg altijd voorop moeten staan: alle inwoners van Den Haag, en in dit geval specifiek de inwoners rondom het Bronovo-ziekenhuis, moeten kunnen blijven beschikken over goede zorg, vandaag, morgen, maar ook volgend jaar. Dit moet te allen tijde het uitgangspunt zijn.
Daarom heeft de Haagse VVD het college ook opgeroepen om ervoor te zorgen dat bij de herontwikkeling van het Bronovo-terrein de zorgvoorziening onderdeel zal zijn van de plannen voor deze locatie en de bestemming zorg ook onderdeel blijft van het bestemmingsplan. Hiermee kunnen we realiseren dat de bewoners rondom het Bronovo-ziekenhuis ook in de toekomst blijven beschikken over goede en toegankelijke zorg.

Dit is voor de Haagse VVD, én voor de direct omwonenden van het Bronovo, belangrijk. Helemaal in deze tijd, waarin we weten dat de zorg verandert en anders moet worden georganiseerd. Minder medisch-specialistische zorg en meer zorg dichtbij huis, bijvoorbeeld door middel van een gezondheidscentrum, een buitenpoli of een huisartsenpost in de wijk, waarbij er ook de mogelijkheid moet zijn voor spreekuren met medisch specialisten.
Alle inwoners van Den Haag hebben recht op goede en bereikbare zorg en dat kunnen we nu gaan realiseren dankzij deze aangenomen motie!