Weesfietsenaanpak door de hele stad

, Den Haag

Het college van B&W heeft besloten om de weesfietsenaanpak uit te breiden naar de hele stad. Met dit besluit wil verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte) vanaf 1 april 2018 dat de handhavingsteams de weesfietsen in alle wijken gaan aanpakken.

Nu er meer handhavingscapaciteit is en de resultaten uit de eerste 8 wijken goed zijn, kan nu een grote ergernis van ondernemers en bewoners worden aangepakt. Boudewijn Revis:
“Met het opruimen van weesfietsen, wordt de stad weer mooier en opgeruimder. Bovendien is er weer meer plek voor mensen die hun fiets wel gebruiken en willen stallen. Wijk voor wijk gaan we weesfietsen weghalen.”

Wethouder Boudewijn Revis is vandaag met het handhavingsteam op pad geweest om in Rustenburg-Oostbroek fietsen te labelen die vermoedelijk langere tijd ongebruikt op straat staan. Rustenburg-Oostbroek is één van de 8 wijken waar de 28-dagen weesfietsenregeling geldt. In die wijken mogen fietsen niet langer dan 28 dagen ongebruikt op dezelfde plek staan.

Uit die gebieden zijn tot nu toe bijna 1.500 weesfietsen verwijderd en naar het Fietsdepot Haaglanden gebracht. Minder dan twee procent van die fietsen wordt opgehaald door de eigenaar. Daaruit blijkt dus dat die fietsen niet gebruikt worden en zijn achtergelaten.

Acht wijken
De weesfietsenregeling geldt nu in delen van Duinoord, Bezuidenhout, Stationsbuurt, Leyenburg, Rustenburg-Oostbroek, Strandweg/Boulevard, Regentessekwartier en Zeeheldenkwartier. In deze aangewezen gebieden mogen fietsen niet langer dan 28 dagen ongebruikt op straat staan. Veel bewoners en ondernemers reageren positief op de aanpak en verzoeken regelmatig om meer gebieden aan te wijzen. Vanwege het succes van deze regeling heeft het college besloten om de hele stad aan te wijzen voor de 28-dagen weesfietsenregeling.

Foto: Jurriaan Brobbel

Weesfietsen (aangepast)