Waarom de VVD in principe voor verkoop van Eneco is

, Den Haag

In de gemeenteraad is de afgelopen weken gesproken over de verkoop van Eneco. De meeste mensen kennen dit bedrijf van de energievoorziening. De Haagse VVD is in principe voor verkoop. Wat speelt er precies?

Waarom de VVD in principe voor verkoop van Eneco is.
Begin 2017 is Eneco gesplitst in een bedrijf dat het netwerk beheert (Stedin) en een bedrijf dat energie opwekt en levert (dat heet nog steeds Eneco). Beide bedrijven zijn eigendom van tientallen gemeenten. Den Haag heeft een aandeel van ruim 16%. Verkoop van Stedin is niet aan de orde, dit is wettelijk niet toegestaan. Eneco mag wel verkocht worden.

Voor de VVD zijn er goede redenen om Eneco te verkopen. Het is, na de splitsing, een commercieel bedrijf op een commerciële markt. Maar energie is toch een eerste levensbehoefte? Dat klopt, maar geen argument om dan maar een bedrijf in overheidseigendom te hebben. Volgens die redenering zou de overheid ook aandelen in bakkers of supermarkten moeten hebben. De ‘leveringszekerheid’ is in Nederland wettelijk geregeld. Overheidsbedrijven zijn daarvoor niet nodig.

Duurzaamheid is een ander belangrijk onderwerp dat speelt bij de discussie over verkoop. Eneco is een duurzaam bedrijf en levert zo een bijdrage aan de energietransitie in onze stad. Blijft dat wel zo als Eneco wordt verkocht? Dat is niet met zekerheid te zeggen. Maar ook als Eneco níet wordt verkocht is er geen garantie dat Eneco duurzaam blijft. Als aandeelhouder heeft de gemeente daar maar beperkte invloed op. Dus voor de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Den Haag zijn aandelen Eneco niet nodig en niet zinvol.

De Haagse VVD is daarom in principe voor verkoop van de Haagse aandelen Eneco. In principe omdat de komende maanden nog onderhandeld wordt over prijs en voorwaarden van verkoop. Na die onderhandelingen maakt de Haagse VVD een definitieve keuze.

Welk besluit heeft de gemeenteraad nu genomen?
Op 5 oktober heeft de gemeenteraad tegen het principebesluit om de aandelen Eneco te verkopen. Een merkwaardige coalitie van Haagse Stadspartij, de PVV en de PvdA stemde tegen. Concreet betekent dit besluit dat de gemeente Den Haag niet meepraat over voorwaarden tot verkoop. Dat is jammer want het is natuurlijk beter om wel ‘aan tafel’ te zitten. Dat neemt niet weg dat de gemeente Den Haag volgend jaar kan besluiten de aandelen tóch te verkopen.

Als de aandelen Eneco tóch worden verkocht, wat wil de VVD dan met de opbrengsten?
De VVD wil de opbrengst van de eventuele verkoop van Eneco aanwenden voor strategische investeringen in de stad, zoals grote projecten die de bereikbaarheid van Den Haag verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *