VVD-vragen over woonwagenkamp

Mede naar aanleiding van een artikel in de Haagsche Courant van vandaag heeft het Haagse VVD-gemeenteraadslid Anne Mulder vragen gesteld over de al geruime tijd voorziene ontruiming van het woonwagenkamp aan de Leyweg.

Mulder verzoekt de vragen te beantwoorden vóór 6 november a.s. Dan wil hij het onderwerp aan de orde stellen in de commissie Stedelijke ontwikkeling en Wonen, Economie (SWE). Inclusief de inleiding luidt de volledige tekst van de vragen van Anne Mulder als volgt:

Den Haag, 1 november 2002

Geachte heer Van de Laar,

Hierbij verzoek ik u aan de agenda van de bijeenkomst van de commissie SWE op woensdag 6 november a.s. toe te voegen het agendapunt “ontruiming woonwagenkamp Leyweg”.
Mijn fractie heeft, mede naar aanleiding van het artikel in de Haagsche Courant van 1 november jl., de onderstaande vragen waarvan mijn fractie graag zou zien dat deze vóór de bijeenkomst van de commissie SWE van 6 november a.s. beantwoord worden. 1. Waarom is de deadline, zoals in de commissie SWE voor het reces gevraagd, van
  1 oktober voor de ontruiming van het woonwagenkamp Leyweg niet gehaald?

 2. Zal de nieuwe deadline voor de ontruiming van het kamp van 7 november a.s. wèl gehaald worden? Zo neen, waarom niet?

 3. Hoeveel bedragen inmiddels de gemiddelde kostprijzen van de nieuwe standplaatsen die zijn bestemd voor de bewoners van het kamp Leyweg en hoeveel bedraagt het bedrag aan de verhuiskosten dat de bewoners van het kamp Leyweg ontvangen?

 4. Met hoeveel parkeerplaatsen per standplaats is rekening gehouden op de nieuwe woonlocatie?

 5. Is het waar dat de vertraagde opheffing van het woonwagenkamp de gemeente bijna € 1,5 miljoen heeft gekost ? Indien ja, hoe worden deze extra kosten gedekt?

 6. Is het waar dat de huurachterstand op Ypenburg inmiddels is opgelopen tot zo’n
  € 160.000? Wat gaat de gemeente doen om deze huurachterstand ongedaan te maken?

 7. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om er aan bij te dragen dat de overgebleven bewoners van het kamp Leyweg hun betalingsverplichtingen aan het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland nakomen?

Anne Mulder, gemeenteraadslid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *