VVD: stop verspillen miljoenen aan krachtwijkenbeleid

, Den Haag

De VVD in de Haagse gemeenteraad wil dat de miljoenen die worden besteed aan het krachtwijkenbeleid kritisch tegen het licht worden gehouden. Aanleiding is een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waaruit blijkt dat het krachtwijkenbeleid geen positief effect heeft gehad op leefbaarheid, veiligheid en sociale stijging in de krachtwijken. Voor VVD-raadslid Arjen Lakerveld reden om kritisch te kijken naar de inspanningen. “De vele miljoenen die de afgelopen jaren naar de krachtwijken zijn gegaan blijken niet het gewenste en gehoopte effect te hebben. Het is daarom hoog tijd ons te heroriënteren op de inzet van de krachtwijkgelden en te kijken naar wat wel werkt.”

Uit het SCP rapport blijkt dat herstructurering, waarbij sociale woningen vervangen worden door koopwoningen, wel een gunstig effect heeft. “Volgens het SCP rapport daalt de geweldcriminaliteit, het aantal vernielingen neemt af en de leefbaarheid wordt verbeterd. De, in de Deal Schilderswijk opgenomen, verlaging van de sociale woningvoorraad moet dan ook de absolute prioriteit van het college zijn,” aldus Lakerveld. In die deal staat beschreven dat de sociale woningvoorraad in tien jaar terug gebracht moet worden. Lakerveld benadrukt dat dit te lang gaat duren. Er moet met de woningcorporaties afspraken gemaakt worden om hier sneller werk van te maken. Daarnaast moeten bij sloop nieuwe koopwoningen terug worden gebouwd. Dit is de beste kans op aan aantrekken en vasthouden van huishoudens met middeninkomens. Alleen op deze wijze kunnen volgens Lakerveld de krachtwijken zich op den duur ontwikkelen tot ‘normale’ wijken.

De uitkomsten van het SCP rapport zijn vernietigend. Veel van het geld en de investeringen hebben niet het gewenste effect. Lakerveld: “Als gemeente moet je zorgvuldig omgaan met gemeenschappelijk geld. Het is dan zaak dat je alleen daarin investeert wat ook effect heeft. Dus niet in gratis Wi-Fi en groene gevels en het zomaar geven van subsidie. Dat draagt niet bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Investeer naast het herstructureren liever in het verbeteren van de openbare ruimte en in werkgelegenheid. Daar heeft iedereen baat bij en dit heeft een bewezen positief effect.”

Ondanks dat nu blijkt dat het niet altijd duidelijk is wat het effect van de vele inspanning is, benadrukt Lakerveld dat het wel beter gaat in de Haagse krachtwijken. Lakerveld: “De Haagse krachtwijken staan er op punten beter voor dan een aantal jaar geleden. Er is minder verloedering en er zijn meer woningen opgeknapt. Dit kan veel beter . “Het is daarom nu hoog tijd om dat het college zich gaat richten op zaken die een bewezen positief effect hebben. De overheid steekt miljoenen in de krachtwijken, dit moet dan ook effectief gedaan worden en niet worden verspild,” aldus Lakerveld.

Foto: zilverbat- Flickr (cc)

Bijlage:

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *