VVD stemt in met realisatie Spuiforum

, Centrum

De VVD-gemeenteraadsfractie in Den Haag heeft bij de behandeling van het Spuiforum ingestemd met de realisatie van het nieuwe theater op het Spui. Om extra financiële zekerheid in te bouwen, heeft VVD-raadslid Arjen Lakerveld tijdens de behandeling extra voorwaarden gesteld, die risico’s en eventuele kostenoverschrijding bij de verdere uitwerking van het Spuiforum kunnen opvangen. Met de toezegging op deze voorwaarden heeft de VVD-fractie voldoende zekerheid dat het Spuiforum binnen het gereserveerde budget van € 181,1 miljoen gerealiseerd kan worden.

Noodzaak Spuiforum

De VVD vindt een nieuwe ontwikkeling op het Spui noodzakelijk. In de jaren ’80 zijn de huidige Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater met een minimaal budget gebouwd. Beide theaters zijn daardoor nu aan vervanging toe. “Investeren op deze plek in de stad is daarom noodzakelijk,” benadrukt Lakerveld. “Een investering zal een krachtige impuls betekenen voor de Haagse binnenstad. Daarnaast zijn goede culturele voorzieningen een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en instellingen. De realisatie van het Spuiforum heeft zodoende een positief effect op het Haagse vestigingsklimaat en daarmee op de Haagse economie in zijn geheel.”

Tevens kan met de realisatie van het Spuiforum het Koninklijk Conservatorium naar de binnenstad worden gehaald. “Samen met het Nederlands Danstheater presteert het Koninklijk Conservatorium op wereldniveau. Het is goed beide instellingen in het stadshart te hebben,” aldus Lakerveld.

Het Spuiforum biedt ook kansen om van de huidige zalen met beperkte capaciteit en mogelijkheden een uniek concept te maken voor popprogrammering. “Het nieuwe Spuiforum heeft een zaalcapaciteit die grote popconcerten aan kan. De zaalcapaciteit zit namelijk tussen die van het Paard van Troje en de Ziggo Dome in Amsterdam in. Dat is wat Den Haag Popstad nodig heeft.”

Taakstellend budget

Ondanks dat de VVD voorstander is van de realisatie van het Spuiforum, heeft de VVD tijdens de behandeling van de plannen voor het Spuiforum steeds aangegeven dat financiële degelijkheid voor de VVD leidend is bij het bepalen van het standpunt. Daarom is een second opinion op de bouwkosten, een belangrijke toezegging aan de VVD, uitgevoerd, waarbij tevens een doorkijk is gegeven naar de uitwerkingsrisico’s richting het Definitief Ontwerp.

Deze second opinion bevestigt dat de plannen voor het Spuiforum financieel degelijk zijn en dat realisatie binnen het gestelde budget van € 181,1 miljoen kan. “De second opinion van Twynstra Gudde is goed opgezet en geeft daarmee een goede beoordeling van de kostenraming,” aldus Lakerveld. “Belangrijk is de conclusie dat het Spuiforum binnen het budget van € 181,1 miljoen gerealiseerd kan worden. Dit is voor de VVD een harde voorwaarde.” Omdat het college heeft aangegeven de adviezen van Twynstra Gudde over te nemen, zal de kostenraming volgens Lakerveld verder verbeteren.

Desondanks heeft de VVD extra voorwaarden gesteld die een eventuele kostenoverschrijding bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp kunnen opvangen. “De VVD wil dat het college nogmaals bevestigt dat de € 181,1 miljoen een taakstellend budget is. Met andere woorden, dat het college bevestigt dat dit budget het maximum is.” Door dit taakstellend budget onderdeel te laten zijn van de aanbesteding, zijn volgens Lakerveld de risico’s op het bouwdeel afdekt.

Tevens moet het wat Lakerveld betreft mogelijk zijn om het Definitief Ontwerp op punten aan te passen, als bij de uitwerking blijkt dat de investeringskosten hoger zijn dan het taakstellend budget. “Op deze wijze kunnen de uitwerkingswerkingsrisico’s met meer zekerheid worden beheerst en wordt nogmaals bevestigd dat de realisatie van het Spuiforum binnen het taakstellend budget van € 181,1 miljoen moet.”

Via rapportages aan de gemeenteraad wil de VVD op deze eventuele uitwerkingsrisco’s richting het Definitief Ontwerp, of wanneer het Definitief Ontwerp af is, worden gewezen. Lakerveld: “Dan kan de gemeenteraad vinger aan de pols houden en met voldoende zekerheid overgaan tot de realisatie van het Spuiforum.”

Toezeggingen

Het college heeft in antwoord op de VVD aangegeven dat de € 181,1 miljoen een taakstellend budget is en dat dit bedrag onderdeel zal zijn van de aanbesteding. Tevens is toegezegd dat het Spuiforum op bepaalde punten kan worden versoberd, als bij de verdere uitwerking blijkt dat de investeringskosten hoger zijn dan het taakstellend budget. Via rapportages zal de gemeenteraad op de hoogte worden gehouden van de verdere uitwerking van het Definitief Ontwerp en op de eventuele uitwerkingsrisico’s die daarbij optreden.

Renovatievariant Dooievaar+

Naast de financiële degelijkheid van het Spuiforum lag ook de vraag voor of de renovatievariant van Dooievaar+ een betere en goedkopere variant is dan het Spuiforum. Ondanks dat uit onderzoek uit 2011 bleek dat renovatievarianten niet goedkoper zijn, heeft de VVD vanwege de uitspraak van de leden van de PvdA en een breder in de gemeenteraad levende wens, toch ruimte geboden om deze variant te onderzoeken.

Lakerveld geeft aan dat onder leiding van een onafhankelijk projectleider op intensieve wijze met alle betrokken partijen is gewerkt aan een goede uitwerking van deze renovatievariant. Dit resulteerde in een gedegen Schetsontwerp, een raming van de bouwkosten, een second opinion op deze bouwkosten en het opstellen van een maatschappelijke kosten- batenanalyse (MKBA).

De conclusies van deze uitwerking spreken volgens Lakerveld voor zich. “De bouwkosten van de renovatievariant zijn € 7,6 miljoen hoger dan die van het Spuiforum. Ook zijn er meer risico’s bij de bouw van deze variant. Daarnaast is de exploitatie in de renovatievariant minder gunstig dan bij het Spuiforum.” Daarmee kan volgens Lakerveld worden gesteld dat het alternatieve plan van Dooievaar+ niet goedkoper en niet beter is.

Wel stelt het Lakerveld teleur dat ondanks het gewenste onderzoek het draagvlak voor het Spuiforum onder partijen in de gemeenteraad niet is toegenomen. “Er is op verzoek van de oppositie bijna € 500.000,- besteed aan een onderzoek naar de renovatievariant van Dooievaar+. Ik had gehoopt dat voor dit bedrag het draagvlak voor het Spuiforum zou toenemen, zeker nu uit het onderzoek blijkt dat de renovatievariant niet beter en niet goedkoper is. Helaas is dat niet het geval,” concludeert Lakerveld. “Een gemiste kans.”

Conclusie

De financiële degelijkheid en het beheersen van de risico’s bij de verdere uitwerking van het Spuiforum zijn bepalend voor het standpunt van de VVD. De second opinion geeft aan dat de plannen voor het Spuiforum financieel degelijk zijn en dat de realisatie binnen het gestelde budget van € 181,1 miljoen kan. De VVD kan daarom instemmen met de realisatie van het Spuiforum. “Zeker met de extra voorwaarden die de VVD heeft gesteld, zal de realisatie van het Spuiforum met succes binnen het gestelde budget gerealiseerd kunnen worden,” aldus Lakerveld.

Omdat uit onderzoek ook blijkt dat de renovatievariant niet beter en niet goedkoper is, staat niets de bouw van het Spuiforum meer in de weg. “Het is dus logisch om te kiezen voor het Spuiforum. Het zal een geweldige impuls voor de stad betekenen. Ik ben ervan overtuigd dat we van het Spuiforum een groot succes kunnen maken.”

5 reacties op “VVD stemt in met realisatie Spuiforum

 1. Esmeralda

  Meneer lekkerveld,

  Waar gaat u de theater bouwen,?

  Ik hoop niet in Schilderswijk want daar gaan ze toch niet tango.

  Is het een idee om salsa huis te bouwen in marlot?

  Met de groet,

  Esmaralde van Vosman

  Reageren
 2. A. van Leeuwen

  L.S.

  Als rechtgeaard hagenaar valt het me enorm tegen dat de VVD heeft ingestemd met een project waar het overgrote deel van de Haagse bevolking tegen is. Deze mega uitgave waarvan je met zekerheid kunt stellen dat het beoogde bedrag ver zal worden overtroffen. Juist op een moment dat op alle fronten wordt bezuinigd en orkesten gekortwiekt.
  Wanneer dit megalomane project opgeleverd zal zijn, is er geen orkest of andere gebruiker meer over.
  Dit alles omdat een wethouder op deze manier in de boeken komt.
  Schande.
  A. van Leeuwen

  Reageren
 3. Jacques Schraven

  Weer een staaltje van besluitvorming door VVDers waardoor leden zich niet meer in hun partij herkennen. Jammer dat er weinig alternatieven zijn om op te stemmen.
  Antwoord wordt niet verwacht

  Reageren
 4. Huub

  Het is vandaag woensdag 19 maart: gemeenteraad verkiezing. Ik ga dus vandaag NIET op de VVD stemmen aangezien zij met dit geldverslindende Spuiforum akkoord zijn gegaan. Heel triest.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *