VVD & Hart voor Den Haag: Ruim baan voor de Nachtburgemeester

Raadsleden: “Maak Nachtburgemeester onafhankelijk adviesorgaan”

Donderdag presenteerde de Haagse Nachtburgemeester, Sjoerd van Schuylenburch zijn visiedocument Nachtvisie. In het stuk staan actiepunten om het nachtleven een impuls te geven. De Haagse VVD en Hart voor Den Haag/Groep de Mos willen dat de visie in de raad besproken wordt en pleiten ervoor om de Nachtburgemeester een onafhankelijk adviesorgaan te maken.

“Er ligt een mooi visiestuk waarover wij graag met het stadsbestuur van gedachten willen wisselen. Dat doet ook recht aan de inspanningen van de Nachtburgemeester”, zeggen raadsleden Judith Oudshoorn-van Ginderen (VVD) en Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos). Daarnaast doen de partijen de oproep om de functie van Nachtburgemeester meer status te geven. “Het nachtburgemeesterschap krijgt wereldwijd vorm. Steden als Tokyo, Parijs en Londen lopen hierin voorop en Den Haag kan als internationale stad niet achterblijven. Wij willen de functie steviger maken en de Nachtburgemeester moet het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven”, zeggen de raadsleden.

Spannend uitgaansleven

De huidige Nachtburgemeester, Sjoerd van Schuylenburgh is blij met het idee. “Het nachtburgemeesterschap is een betrouwbare en onafhankelijke derde speler, naast de gemeente en stakeholders, binnen het Haagse uitgaansleven. De hoofdtaak is de waarde van deze sector onder de aandacht brengen, en trends en ontwikkelen hierin op de politieke agenda te krijgen. Met als doel een zo spannend en bloeiend mogelijk uitgaansleven te realiseren!”, zegt van Schuylenburgh. “Alles voor de stad, alles uit liefde”, voegt de Nachtburgemeester eraan toe.

VVD en Hart voor Den Haag/Groep de Mos stellen schriftelijke vragen.

Lees hieronder onze schriftelijke vragen: