VVD Den Haag: nieuwe coalitie maakt werk van meer stad en minder gemeente

, Den Haag

De komende vier jaar investeert de nieuwe coalitie fors in de ontwikkeling van de Haagse buitenruimte. Met gerichte investeringen in de economisch belangrijke gebieden wordt de economie van de stad verder versterkt. Dat maakte de nieuwe coalitie, waar de VVD de komende periode samen met D66, PvdA, HSP en CDA deel van uitmaakt, vandaag tijdens de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ bekend. Daarnaast blijven de komende jaren de belastingen in de stad laag. Zo wordt het dure tarief voor de tweede parkeervergunning gehalveerd, de huizenbelasting (OZB) niet verhoogd, de terrasbelasting (precariobelasting) afgeschaft en de bouwleges verlaagd. Ook investeert de nieuwe coalitie fors in veiligheid op straat. Er komen vijftig professionele handhavers bij. Ook worden inbraken en radicalisering harder aangepakt.

Deze maatregelen zijn volgens VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis goed voor de stad: “De kiezers hebben geen gemakkelijke opdracht meegegeven. Als VVD Den Haag hebben we de belangrijkste punten uit ons programma kunnen realiseren. Er wordt volop ingezet op het versterken van de economie. Het vestigingsklimaat wordt verder verbeterd door te investeren in de economische kerngebieden, de belastingen blijven laag en het aantal handhavers neemt toe. De kiezers kunnen op ons rekenen: van de bewoners van het Oude Centrum tot op Scheveningen. De Hagenaars met twee auto’s. Mensen die betere, mooiere straten en pleinen willen en die vroegen woninginbraken aan te pakken of asociaal gedrag beter te bestrijden. De VVD Den Haag kan met dit akkoord het gegeven vertrouwen waarmaken.”

Een aantrekkelijke stad
De nieuwe coalitie trekt de komende vier jaar circa vijftig miljoen euro uit voor de ontwikkeling van de buitenruimte van de economisch belangrijke gebieden. Onder leiding van wethouder Revis zal de buitenruimte op Scheveningen, zoals door de VVD Den Haag voorgesteld in het plan ‘De Kust Gezond’, straat voor straat worden opgeknapt. Van het Havenkwartier tot aan het Zwarte Pad, inclusief de strandopgangen en de belangrijke straten. Revis: “Met deze opknapbeurt versterken we het ondernemersklimaat en maken we Scheveningen nog aantrekkelijker voor bewoners en toeristen.” Ook komt er op aandringen van de Haagse VVD een breed actieprogramma om de veiligheid, leefbaarheid en de buitenruimte in het Oude Centrum te verbeteren. Revis: “Samen met de bewoners en ondernemers maken we van het Oude Centrum een levendige wijk, waar veel ruimte is voor creatieve initiatieven.”

Naast Scheveningen en het Oude Centrum wordt er ook fors geïnvesteerd in de gebieden rond de stations, de internationale zone en de Binckhorst. Het onderhoud aan straten, pleinen, verlichting, groen en bruggen wordt actief voortgezet. Revis: “Mooie, aantrekkelijke looproutes, levendige pleinen. Er wordt hard gewerkt aan een mooiere stad die wonen, werken, recreëren en winkelen aantrekkelijker maakt. Zo wordt de gehele buitenruimte van de stad de komende jaren zichtbaar aangepakt. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een goed economisch klimaat.”

Kansen bieden
De nieuwe coalitie wil daarnaast de inwoners van de stad de kans bieden zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente zal daarom minder zelf bepalen. Initiatieven van ondernemende mensen krijgen meer ruimte, zonder betuttelende overheidsregelingen. Regels voor ondernemers worden daarom versoepeld, bijvoorbeeld voor terrassen. De regels die overblijven worden beter gehandhaafd. “De VVD Den Haag ziet volop kansen en ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en voor je omgeving, zonder dat de gemeente in de weg loopt. Of het nu om de zorg gaat, om ondernemerschap of om buurtgroen: mensen in de stad krijgen meer vrijheid om hun eigen ideeën en wensen waar te maken,” aldus Revis.

Kritisch
Op een aantal punten is de VVD Den Haag ook kritisch, bijvoorbeeld als het gaat om ondernemersvriendelijkheid. Regelingen op het gebied van social return en duurzaamheid, zoals opgenomen in het nieuwe akkoord, baren de fractie zorgen. De VVD Den Haag zal er daarom voor waken dat hier alleen op basis van vrijwilligheid en in goed overleg met ondernemend Den Haag aan wordt gewerkt. Dezelfde waakzaamheid geldt ook voor een activerend sociaal beleid, waarbij werken moet blijven lonen. “Dat gaat gepaard met een tegenprestatie voor een uitkering en een stevigere inzet op fraudebestrijding. Uiteindelijk is werken immers de oplossing en niet een langdurige uitkering,” aldus Revis.

Op het gebied van verkeer is de VVD tevreden over het behaalde succes waarbij de uitbreiding van de milieuzone wordt voorkomen. Ook is afgesproken door te gaan met de aanleg van de extra parkeerplekken. De VVD Den Haag constateert daarentegen tevens dat er steeds minder geld beschikbaar blijft voor parkeren en het aanpakken van verkeersknelpunten. Revis: “Dit vinden wij zorgelijk voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de stad. We zullen dit daarom scherp in de gaten houden.”

Het nieuwe coalitieakkoord biedt volgens Revis echter al met al meer dan voldoende kansen om van Den Haag de komende jaren, samen met haar inwoners, een nog prettigere, levendige en groene stad te maken. “De VVD Den Haag is dan ook trots op wat in dit akkoord is bereikt om de economie en de buitenruimte van de stad te versterken. Maar we zullen niet schromen het beleid waar nodig bij te sturen. Daar gaat de VVD Den Haag de komende jaren hard mee aan de slag!”

Foto: Gemeente Den Haag

2 reacties op “VVD Den Haag: nieuwe coalitie maakt werk van meer stad en minder gemeente

 1. R.R. Visser

  Ik ben gematigd positief over het coalitieakkoord.
  Goed is dat de 200 bomen aan de Laan van Meerdervoort voorshands niet worden gekapt.
  Ook goed is dat die idiote hoteltorens op Scheveningen en het vreselijke Spuiforum niet doorgaan.
  Ik hoop dat de megalomane tijd van wethouder Norder definitief tot het verleden behoort.
  Van huis uit stem ik op de VVD.
  De laatste keer kon ik niet opbrengen op de VVD te stemmen vanwege de onbegrijpelijke steun voor de plannen van de wethouders Norder en De Jong.
  Verder geef ik de VVD in overweging meer aandacht te schenken aan de bewoners en minder de nadruk te leggen op de ondernemers.
  De stemmen komen in overgrote meerderheid van bewoners en niet van enkele ondernemers.
  Ik geef ook in overweging om minder serviel en kruiperig te zijn ten aanzien van internationale organisaties.
  Het is te gek voor woorden dat toplocaties als de Alexanderkazerne voor het ICC en de locatie voor Eurojust worden gereserveerd voor internationale organisaties.
  Overigens, wat een afgrijselijk gebouw op de locatie van de Alxanderkazerne.
  Een bloody shame voor een fraai wijk als het Benoordenhout.
  In Frankrijk houden de autoriteiten de toplocaties voor zich zelf.
  Nederlandse autoriteiten laten zich inpakken en verkwanselen ons culturele erfgoed.

  Reageren
 2. Pingback: Haagse coalitie (bijna) rond met Pinksterakkoord | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *