VVD aarzelt over bouw ministeries

DEN HAAG | Als het Kabinet het aantal rijksambtenaren fors vermindert, is de nieuwbouw van de ministeries van justitie en binnenlandse zaken wellicht niet meer nodig.

Daarom moet de Tweede Kamer na de behandeling van de rijksbegroting de noodzaak van de plannen voor het Haagse Wijnhavenkwartier nog eens bezien, zegt VVD-Kamerlid N. Verbugt.
Verbugt reageert hiermee op het besluit van minister Donner van justitie die deze week een vacaturestop op zijn departement afkondigde. Ze zegt er rekening mee te houden dat andere ministers rond Prinsjesdag soortgelijke maatregelen zullen aankondigen.
“Ik ben voorstander van een efficiënt gebruik van gebouwen en ambtenaren”, aldus Verbugt. “Als Justitie gaat snijden in de uitgaven, zou ik liever zien dat bijvoorbeeld de gevangenissen gespaard blijven ten koste van de beleidsambtenaren op het departement. Tegelijk vind ik wel dat ambtenaren goed gehuisvest moeten zijn”.
Verbugt zegt de sloop van de huidige ministeries in de binnenstad van Den Haag ook niet op voorhand af te keuren, omdat het saneren van de panden ook heel veel geld kost en nieuwbouw volgens haar daarom zelfs voordeliger kan uitvallen. Ze wil in het najaar van minister Kamp van VROM weten of de nieuwbouw echt nodig is. “Je moet ook niet ‘pennywise-poundfoolish’ zijn en maatregelen nemen die op de lange termijn alleen maar meer geld kosten. Dat schiet natuurlijk ook niet op”.

Begroting
Verbugt geeft ook aan dat de Tweede Kamer nog maar heel weinig te zeggen heeft over de toekomst van de ministeries en daarmee over het doorgaan van de plannen voor het Wijnhavenkwartier.
“Het is een zaak van de Rijksgebouwendienst die net een agentschap is geworden en dus wat verder van ons afstaat. Wij praten alleen nog over de begroting van die dienst en dat vind ik ook prima. Al zal ik dit onderwerp dan wel aan de orde stellen”.


Bron: Haagsche Courant (02-08-2002)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *