Vragen over situatie Scheveningen

SCHEVENINGEN – De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over berichtgeving in de Haagsche Courant waarin naar voren komt dat het Beheerskantoor Scheveningen en Hommerson Arcades een te dominante positie innemen in Scheveningen Bad.

Uit die berichtgeving blijkt ook dat het Brede Badplaatsoverleg, waarin naast een veelheid aan ondernemers ook vertegenwoordigers van de publieke sector, zoals gemeente en politie zitting hebben, is opgeheven. Inmiddels zou een ‘denktank’ zijn opgericht, waarin veel minder badplaatsondernemers zitting kunnen nemen en blijkbaar ook nog alleen op persoonlijke titel.
Blijkbaar had de gemeente eerder al twee van haar ambtenaren uit het Brede Overleg teruggetrokken, vanwege de daarin heersende atmosfeer. Namens de VVD-fractie hebben Rob van de Laar en Thessa Oosterholt-Eekhout het college van B&W een aantal vragen over deze ontwikkelingen gesteld. Zij willen weten met welke ondernemers de gemeente nu nog een structureel overleg heeft en of de ingestelde ‘denktank’ hier nu verandering in brengt. Zij spreken de angst uit dat de kleinere ondernemers wellicht geen direct en regulier overleg meer met de gemeente kunnen voeren. “Of worden hun belangen nu door andere vertegenwoordigd? En is de representativiteit ervan dan wel gewaarborgd? Geldt hetzelfde voor de overlegsituatie voor politie en brandweer met de kleinere ondernemers? Hoe kunnen deze diensten dan hun taken optimaal blijven uitvoeren?”, zo vragen de twee raadsleden zich af. Ook tonen zij zich verrast door het gegeven dat blijkbaar de beheerstaken rond het strand en het parkeerterrein aan het Zwarte Pad aan het Beheerskantoor Scheveningen zijn uitbesteed. Zij vragen zich daarbij af om welke taken het gaat en of het beheerskantoor gebonden is zich te houden aan gemeentelijke aanwijzingen. Ook willen zij van het college weten of de verschillende petten de belangen van de directie – die zou veel onroerend goed in de badplaats bezitten – en de taken van het beheerskantoor goed gescheiden worden gehouden. “Worden door de gemeente bij uitbesteding waarborgen ingebouwd om er voor te zorgen dat de belangen van de directie van het beheerskantoor gescheiden blijven van het algemene belang waar het beheerskantoor ook voor staat”, zo vragen de VVD-raadsleden.


Bron: Scheveningsche Courant (19-02-2003)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *