Vraagtekens bij parkeergarage

SCHEVENINGEN – Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen lanceerde de PvdA een plan voor een parkeergarage onder het Kanaalpark. Vorige week deed deze krant verslag van de reactie van het College van B&W op dat initiatief. De VVD-gemeenteraadsfractie heeft flinke kritiek op het PvdA-plan.

Aan het woord zijn Thessa Oosterholt, VVD-woordvoerder Scheveningen, en Pieter van Woensel, verkeer. “Het plan”, aldus Van Woensel” is op zichzelf in lijn met de Nota Parkeren en Wonen. Het geparkeerde blik moet in wijken met een extreme parkeerdruk, zoals onder andere Scheveningen-Dorp, het liefst onder de grond. Vooral ook ten behoeve van de bewoners zelf. De reactie van het College, dat een parkeergarage onder het Kanaalpark op zichzelf een goede optie is, spoort daar op het eerste gezicht mee.”
Oosterholt: “Dat is ook in lijn met wat het Masterplan Kuststrook hierover zegt. Maar het plan van PvdA’er Henk Kool schiet flink tekort op een aantal andere punten die ook in dat Masterplan zijn verankerd. Namelijk dat leefbaarheid en economie hand in hand moeten gaan. En dat is hier maar de vraag. De reactie van het College geeft aan dat bewonersplekken betaalbaar moeten zijn, en dat dit alleen maar kan als de garage ook flinke aantallen bezoekersverkeer bedient. Je moet hier dus goed uitkijken dat zo’n garage geen extra toeristisch autoverkeer gaat aanzuigen.”
Van Woensel: “Temeer omdat het onlangs aanvaarde Verkeersplan de verkeersstromen richting kuststrook concentreert op de Zwolsestraat en de Houtrustweg en lokale routes juist wil ontzien. Als zo’ n garage verkeer zou aantrekken langs het kanaal (de Haringkade) en via de Badhuisstraat en het Renbaan-kwartier, bereik je het tegendeel.”
Oosterholt vindt dat dit risico aanwezig is: “Omdat de PvdA in- en uitritten wil ter hoogte van de Dirk Hoogenraadstraat en de Gondelstraat. Omliggende buurten krijgen dan ook overlast van aan- en afrijdend verkeer en op hoogtijdagen misschien zelfs wachtfiles. Je kunt toch het ene leefbaarheidprobleem (blik op straat) niet willen oplossen door er een ander leefbaarheidaspect (verkeersluwe buurten) voor op te offeren? Als zo’ n garage er ooit komt, dan kan een in- en uitrit eigenlijk alleen waar het verkeer zich ook nu al concentreert: op de kop van de Badhuiskade. Maar dat zal weer niet makkelijk te realiseren zijn, want daar ligt de Windvang. En die speelplek moet, net zoals de kinderboerderij, zondermeer instandblijven. Dat erkent de PvdA zelf ook.”
Oosterholt vindt niet alleen de speelfuncties van belang. “Het groen is minstens zo belangrijk. En ook daar zit een zwakke plek van het plan. Want de PvdA zegt wel dat er niet per sé gebouwd hoeft te worden, maar doet daar wel degelijk suggesties voor.”

Sociale veiligheid
Terwille van de “sociale veiligheid” zou de VVD akkoord kunnen gaan met bebouwing rond de in- en uitgangen. “Geen sprake van”, zo zeggen beide VVD’ers. “Sociale veiligheid lijkt een leuk excuus, maar dat is natuurlijk niet waar het hier om gaat. Omdat de gemeente geen geld heeft, zal realisatie van zo’n project van derden afhangen. Bebouwing biedt een ontwikkelaar dan gewoon een gunstiger kostenplaatje. En ook de PvdA weet heel goed dat zo’n private partij toch primair van opbrengst uitgaat.”
Van Woensel: “Ook wij vinden dat zo’n plan goed rendabel mag zijn, maar in dit geval schept dat een duivels dilemma. Want het Kanaalpark is de enige groene plek in Scheveningen-Dorp. En daar wordt wat de VVD-fractie betreft niet gebouwd.”
Beiden kunnen zich niet voorstellen ‘dat CDA-wethouder Stolte, die de leefbaarheid op Scheveningen hoog in het vaandel heeft, akkoord zou gaan met aantasting van dat zeldzame groen.’
De beide raadsleden weten dat als bezoekers de keus hebben tussen een garage of een gratis plekje op straat, ze kiezen voor dat laatste. En dan vermindert de parkeerdruk niet. Het plan werkt, volgens Van Woensel en Oosterholt, dus alleen als in Dorp betaald parkeren wordt ingevoerd. VVD-wethouder Bruins heeft dat tot nu toe altijd laten afhangen van het draagvlak onder de bewoners. “Terecht”, meent Van Woensel. “Wij ondersteunen een plan alleen als zo’n parkeerregime door een meerderheid wordt onderschreven.”
“Wel jammer”, aldus Oosterholt, “dat de PvdA, wetende hoe gevoelig dit punt en andere leefbaarheidaspecten in dit gebied liggen, zijn plan heeft gelanceerd zonder het eerst aan de Scheveningers zelf voor te leggen. Terwijl de gemeente inmiddels lessen heeft getrokken uit het verleden en bewoners en ondernemers eerst uitgebreid over ingrijpende projecten consulteert. Laten we het maar op een vlaagje verkiezingskoorts houden. Voor wat de VVD betreft: graag betere parkeervoorzieningen voor bewoners, maar alleen ten dienste van leefbaarheid en niet ten koste daarvan.”


Bron: Scheveningsche Courant (11-12-2002)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *