Verkiezingen in 2019 – procedures voor kandidaatstelling en verkiezingsprogramma’s

In 2019 vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten, de Waterschappen, de Eerste Kamer en voor het Europees Parlement. Onderstaand treft u informatie over de procedures voor kandidaatstelling en voor de verkiezingsprogramma’s.

Provinciale Staten en Waterschappen

De procedure voor de kandidaatstelling en de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2019 is inmiddels gestart.  Het regiobestuur Zuid-Holland is het kandidaatstellend bestuur en heeft alle leden geïnformeerd over de data van de ALV en de te volgen procedures. Voor kandidaten uit Den Haag belegt het bestuur op dinsdag 28 augustus a.s.een extra Algemene Ledenvergadering. Die vergadering is bedoeld om namens het lokaal netwerk Den Haag kandidaten voor te dragen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en het waterschap van Delfland. Tevens krijgen kandidaten de kans zichzelf voor te stellen. De lijst met voorlopige kandidaten zal het bestuur van Den Haag voor 1 september indienen bij het bestuur van de Regio Zuid-Holland.

Als u interesse heeft om zich te kandideren voor de Provinciale Staten of de Waterschappen, dan kunt u voor de Provinciale Staten uw belangstelling kenbaar maken per e-mail aan Roger van de Wetering (roger.vandewetering@vvddenhaag.nl) en voor de Waterschappen per e-mail aan Anne-Marie Kemp (anne-marie.kemp@vvddenhaag.nl).

Let op: uw e-mail dient vergezeld te gaan van een kandidaatstellingsformulier. Dit kunt u vinden op mijnvvd.nl (bij de documenten van de landelijke VVD). De namenlijst en de kandidaatstellingsformulieren zal het bestuur voor 1 september a.s. inleveren bij de secretaris van het Regiobestuur.

Tijdens de ALV van 2 oktober zal worden gesproken over de verkiezingsprogramma’s voor Provinciale Staten en Waterschappen.

Eerste Kamer en Europees Parlement

Lokale netwerken en regio’s hebben tevens de mogelijkheid kandidaten voor te dragen voor de Eerste Kamer en het Europees Parlement. Deze namen worden vervolgens via het lokaal netwerk voorgedragen bij het Hoofdbestuur. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, Nicole Maes (Nicole.Maes@vvddenhaag.nl).

De Algemene Ledenvergadering van 28 augustus a.s. zal besluiten welke kandidaten namens het lokaal netwerk Den Haag worden voorgedragen voor de verschillende verkiezingen. Ook krijgen Haagse kandidaten de mogelijkheid zichzelf voor te stellen aan de leden.