Vacatures voor bestuursleden Haagse VVD

Een aantal bestuursleden heeft aangegeven de functie te willen of moeten neerleggen. Redenen zijn gelegen in een combinatie van veranderingen in werk en privéleven. En daardoor te weinig tijd hebben voor het adequaat invullen van de verantwoordelijkheden. Het betreft de portefeuilles Vice-voorzitter, Penningmeester en Bestuurslid Communicatie en Campagne.

Gezien het belang van de wijken, onze ambities om richting de volgende verkiezingen hier extra in te investeren, is het wenselijk om een extra bestuurslid belast met de netwerken in de wijken op te nemen in het Bestuur.

Het bestuur kiest ervoor om zo snel mogelijk met een voltallig team aan de slag te gaan. En dus niet te wachten op de voorjaars ALV eind april, of om nu zelf waarnemers te benoemen. En zijn we dus uitgekomen op een extra ledenvergadering zondagmiddag 26 januari.

4 vacatures:

Vicevoorzitter, inhoudelijk debat

 • Coördineren inhoudelijke debat, agenderen onderwerpen
 • Vervangen voorzitter

Penningmeester

 • Adequate financiële boekhouding
 • Financieel beleid
 • Club van 100

Bestuurslid Communicatie en Campagne

 • Communicatiestrategie ondersteunend aan ambities jaarplan
 • Interne communicatie naar leden
 • Website, sociale media (samen met fractie)
 • Zorgen voor een goed team van vrijwilligers voor (permanente) campagne activiteiten

Bestuurslid netwerken in de Wijken

 • Opzetten, aanjagen en faciliteren netwerken in wijken
 • Zorgen voor zichtbaarheid VVD in de wijken
 • Ideeën ophalen, zorgen voor verbinding met fractie

Profiel 

Natuurlijk moet een penningmeester kunnen rekenen, moet het Bestuurslid Communicatie ideeën en vaardigheden hebben voor moderne on- en offline communicatie en campagne, moet de vice-voorzitter politiek en bestuurlijk inzicht hebben en zal de nieuwe Bestuurder Wijken vrijwilligers moeten inspireren.
Maar bovenal, zo leert de ervaring, is van belang:

 • Doener en pro-actief
 • Teamplayer
 • Inspirator
 • Voldoende tijd (gemiddeld 5 tot 10 uur in de week)

Proces en tijdspad

Het Bestuur nodigt een ieder uit die belangstelling heeft voor 1 van de 4 vacatures zijn of haar interesse vóór vrijdag 3 januari 2020, 12.00 uur, kenbaar te maken bij de secretaris van het Bestuur (Anne-Marie.kemp@vvddenhaag.nl). Graag met CV en korte motivatie.

Tussen 4 en 8 januari zal met een ieder die zich heeft gemeld een gesprek plaatsvinden.

Vrijdag 10 januari zal het Bestuur per bestuursfunctie gemotiveerd 1 of meerdere kandidaten stellen. Desgewenst kunnen leden zich zelf daarna nog tot 19 januari kandidaat stellen (met 25 ondersteuningshandtekeningen).

Zondag 26 januari, voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel vindt een extra ledenvergadering plaats, waar de leden kunnen stemmen.

Meer informatie? Of behoefte om van gedachten te wisselen? Bel of mail de voorzitter, Petra Ginjaar 06 53 46 47 36 of petra.ginjaar@vvddenhaag.nl.