Toezegging aan de VVD: monumentale karakter van het pand aan Plein1813 blijft behouden

, Den Haag
Toezegging aan de VVD: monumentale karakter van het pand aan Plein1813 blijft behouden

Den Haag is een prachtige stad met mooie beeldbepalende panden en pleinen. Plein 1813 is daar één van. De laatste tijd is er veel discussie over dit plein geweest en dat heeft alles te maken met de komst van de Israëlische ambassade.

Voor de VVD is het heel belangrijk dat de karakteristieke stijl van het plein en het pand gewaarborgd blijft. Dit monumentale pand is beeldbepalend voor het karakter van Plein1813 én voor het Haagse karakter. We moeten daarom goed voor dit monumentale pand zorgen. En gelukkig wordt dit ook onderschreven in het coalitieakkoord. VVD-raadslid Ayse Yilmaz: ‘Ik snap dat er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn, maar kunnen deze niet zoveel mogelijk in het pand zelf plaatsvinden zodat het mooie aanzicht van het pand behouden kan blijven?’
Ayse Yilmaz heeft wethouder Revis hiernaar gevraagd tijdens het commissiedebat en deze heeft toegezegd dat hij er alles aan zal doen om het monumentale karakter van het pand te behouden.

Tot slot vroeg Ayse Yilmaz zich af of de komst van de ambassade niet gebruikt kon worden om het plein te vergroenen. Ayse Yilmaz: ‘Nu het plein op de schop moet vanwege de te nemen veiligheidsmaatregelen, kunnen we dit dan niet, in het kader van het werk-met-werk-principe, meteen gebruik maken om het plein groener te maken?’
Ook hier heeft de wethouder bevestigend op geantwoord.​