Toekomst NV Woningbeheer

Over Woningbeheer zullen in de naaste toekomst ingrijpende beslissingen moeten worden genomen. Grofweg staat Woningbeheer op een tweesprong:

Optie A: Verkoop van het integrale aandelenpakket aan een belegger/verhuurder, waarbij de opbrengst in de algemene middelen van de gemeente vloeien of

Optie B: Ontwikkeling van Woningbeheer langs de volgende 2 lijnen:

Woningbeheer biedt aan huurders hun huis voor een redelijke prijs te koop aan (NB. Regels over prijsvorming van corporatiewoningen zijn van overeenkomstige toepassing, d.w.z. mogelijkheid van enige korting op marktconforme prijzen, max. -20% )
De revenuen worden ofwel door Woningbeheer gestoken in belangrijke Haagse opgaven in de stedelijke herstructurering, zoals samenvoeging van woningen in Rustenburg-Oostbroek en Heesterbuurt (die buurten, waarvoor de gemeentelijke subsidieregeling van toepassing is), ofwel aan de gemeente – als enig aandeelhouder – uitgekeerd.
De VVD-fractie is geen voorstander van expansie van Woningbeheer buiten Den Haag, zolang de gemeente aandeelhouder is. Gemeentelijk woningbezit (ook indirect via Woningbeheer) is geen springplank voor acquisitie van onroerend goed buiten Den Haag.

De VVD-fractie dringt er bij wethouder Hilhorst op aan voldoende informatie aan de raad te doen toekomen om in de onderhandelingen voor het nieuwe College een gedegen route uit te stippelen.

De gemeentelijke taken van particuliere woningverbetering en voor het aankopen, verbeteren en verkopen van panden in Den Haag dienen blijvend te worden uitgevoerd. Maar het is niet noodzakelijk dat Woningbeheer in de particuliere woningverbetering een monopoliepositie behoudt, die wordt beschermd door de subsidieverordening. Kortom: bewoners moeten kunnen kiezen met wie ze in zee gaan.

Woningbeheer NV is ca. 10 jaar geleden door de gemeente opgericht voor
Ondersteuning van de particuliere woningverbetering
Het aankopen, verbeteren en verkopen van panden in Den Haag.

Voor nadere informatie:
Sander Schelberg (raadslid), tel. 06-26078436

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *