‘Tijd voor een uitgestoken hand naar sociaal ondernemers’ Haagse VVD, ChristenUnie/SGP, D66 en HSP stellen vragen na beëindiging subsidiëring Het Ambacht

, Den Haag

Afgelopen week werd bekend dat de gemeente na tegenvallende resultaten stopt met subsidiëring van de leerwerktrajecten van Stichting Het Ambacht, een leerwerkplaats in de Schilderswijk waar wordt geprobeerd werkloze jongeren zonder startkwalificatie aan een baan of opleiding te helpen. De Haagse VVD en ChristenUnie/SGP staan achter het besluit van het college maar willen wel weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Fractievoorzitter Pieter Grinwis (CU/SGP): “Ik vind het wrang dat hier twee miljoen aan belastinggeld op is stukgeslagen, terwijl er zo veel echte sociaal ondernemers in de stad al jaren klaarstaan om hun goede opleidingswerk uit te breiden. Want dat deze jongeren, die niet goed passen in het reguliere onderwijs, een kans verdienen dat staat buiten kijf. Er is bovendien zo veel behoefte aan goede vakmensen. Schilders, stukadoors, metselaars, timmerlieden, noem maar op.” VVD-raadslid Ingrid Michon sluit zich hierbij aan: “Ik wil echt dat de wethouder zich verantwoord over de tonnen subsidie die zijn verstrekt aan Het Ambacht. Wat is er gedaan met al dat geld en is het wel rechtmatig besteed? Als dat niet het geval is verwacht ik dat dit tot op de laatste cent wordt teruggevorderd.”

De Haagse VVD en ChristenUnie/SGP hebben samen met D66 en de HSP in schriftelijke vragen om opheldering gevraagd over de gang van zaken én over de gevolgen voor de samenwerking van de gemeente met andere sociaal ondernemers. Ingrid Michon: “De jongeren in onze stad die nu aan de zijlijn staan, moeten zo snel als mogelijk aan het werk. En dat kan bij de leerwerkbedrijven die ze kleinschalig en heel persoonsgericht begeleiden en zo echte vakmannen- en vrouwen afleveren. Tijd voor de wethouder dus om meer samen te gaan werken met deze ondernemers en nu echt goede afspraken te maken met die leerwerkbedrijven.” Pieter Grinwis ziet daar ook concrete mogelijkheden voor nu de samenwerking met Het Ambacht wordt beëindigd: “Nu het college de subsidiestrekker uit deze donor darling heeft getrokken, verwacht ik een uitgestoken hand naar sociaal ondernemers met hart voor jongeren in plaats van als overheid iedere keer zelf het wiel proberen uit te vinden. Bijvoorbeeld door de huidige locatie van Het Ambacht aan deze ondernemers beschikbaar te stellen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *