Te hoge tarieven kamerbemiddeling

Het VVD-gemeenteraadslid Sander Schelberg heeft de voorzitter van de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld over de te hoge tarieven voor kamerbemiddeling. Lees hieronder ook de reactie van B&W.

Uit de voorwaarden van diverse woning- en kamerbemiddelingsbureaus, zoals onder meer gepubliceerd op het internet, blijkt dat het merendeel van deze bureaus bemiddelingskosten berekent tot 100% van de maandelijkse huurprijs. De verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus laat een maximaal bemiddelingskostenniveau toe van 50% van de maandelijkse netto huurprijs (art. 11 lid 2). Deze feiten zijn voor de VVD-fractie de reden tot het stellen van de volgende vragen:  1. Is het college op de hoogte van deze praktijk?

  2. Kan het college inzicht geven in de wijze waarop de erkende bureaus worden getoetst op de naleving op de verordening?

  3. Is het college voornemens om op basis van artikel 12 van bovengenoemde verordening handhavend op te treden?

Sander Schelberg


Den Haag, 12 november 2001


~~~~~~~~~~


Antwoorden

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 8 januari 2002 als volgt beantwoord:  1. Ja, wij zijn op de hoogte van deze praktijk.

  2. De huidige verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus is verouderd. De handhavingsmogelijkheden van de verordening zijn te beperkt om een stringent handhavingsbeleid te voeren. De handhaving van de verordening gebeurt voornamelijk op basis van klachten die worden ontvangen. Op dit moment is een herziening van de verordening in voorbereiding,. De mogelijkheid om te komen tot een landelijke (model) verordening wordt op dit moment onderzocht. De markt zelf is actief bezig om te komen tot certificering van woning- en kamerbemiddelingsbureaus.

  3. Ja, wij zullen in deze gevallen actief handhavend optreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *