Stappen zetten om overconcentratie coffeeshops in Zeeheldenkwartier en omgeving Weimarstraat aan te pakken

Stappen zetten om overconcentratie coffeeshops in Zeeheldenkwartier en omgeving Weimarstraat aan te pakken

Al jarenlang kampen het Zeeheldenkwartier en de omgeving van de Weimarstraat met een overconcentratie aan coffeeshops. Als het aan VVD-raadslid Ayse Yilmaz ligt dan wordt dit nu echt aangepakt.

Tijdens de commissievergadering op 29 mei zal zij de gemeente dan ook oproepen om actiever mee te werken aan verplaatsing, zodat we de leefbaarheid in deze gebieden kunnen verbeteren. Ayse Yilmaz: ‘Een aantal ondernemers wil graag weg uit het overconcentratiegebied, maar geeft aan dat dit op dit moment bijna onmogelijk is. Ik zou graag zien dat de gemeente samen met deze coffeeshophouders én alle andere betrokkenen actief gaat kijken naar een andere geschikte locatie.’

De grote hoeveelheid coffeeshops in deze wijken zetten de leefbaarheid onder druk en op dit moment is verplaatsing alleen mogelijk naar een locatie waar ooit al een coffeeshop gezeten heeft en moest sluiten omdat deze zich niet aan de regels hield. Ayse Yilmaz: ‘Je ziet echter dat de huidige coffeeshophouders zich over het algemeen keurig aan de regels houden. Dit is goed nieuws natuurlijk, maar het zorgt er ook voor dat er geen locaties meer vrij komen en verplaatsing dus eigenlijk onmogelijk is geworden. Daarom vraag ik de gemeente naar andere verplaatsingsmogelijkheden te kijken.’