Smit boos op Klijnsma

DEN HAAG | Het al of niet vermeende gebrek aan vitamine D bij allochtone vrouwen die weinig buiten komen heeft de verhoudingen tussen de collegepartijen VVD en PvdA weer op scherp gezet. Volgens VVD-fractievoorzitter P. Smit toont PvdA-wethouder J. Klijnsma ‘een soeverein gebrek aan ambities’ bij het wegwerken van achterstanden van allochtone vrouwen.

door Axel Veldhuijzen

Smit concludeert dit na lezing van een interview met Klijnsma in deze krant van afgelopen zaterdag. Klijnsma zei daarin dat ze niet goed raad wist met Smits voortdurende oproep om meer te doen aan het vitamine D-tekort bij allochtone vrouwen.
Sinds de Haagse GGD in juni vorig jaar een rapport publiceerde over een tekort aan vitamine D bij allochtone vrouwen vanwege hun eenzijdige voeding en een gebrek aan zonlicht, pleit Smit voor een grootscheepse voorlichtingscampagne. Onder de noemer ‘Zet uw vrouw in het zonnetje’ zouden vooral moslimmannen er van overtuigd moeten worden dat hun vrouwen zonlicht nodig hebben.
De vitaminekwestie en ook andere verschillen van inzicht over de integratie van minderheden leidden de afgelopen maanden regelmatig tot conflicten tussen de VVD’er Smit en de Haagse PvdA.
Smit zegt nu weer ‘behoorlijk boos’ te zijn over de volgens hem ‘badinerende’ toon van wethouder Klijnsma. “In juni heeft ze een voorlichtingscampagne over het vitamine D-tekort toegezegd omdat het college van burgemeester en wethouders dat toen nog een probleem vond en nu ziet ze het probleem kennelijk niet meer. Ik vind dat een kwaadwillende manier van handelen. Het gaat hier om een groep vrouwen die op een zeer ernstige manier is achtergesteld en de PvdA doet daar steevast niets aan. En zolang er niets gebeurt, blijf ik ze eraan herinneren.” Smit heeft het gemeentebestuur om opheldering gevraagd. Hij vraagt of de wethouder aan geheugenverlies lijdt.

 

Bron: Haagsche Courant (21-01-2003)

 

~~~~~~~~~~~

 

Klijnsma wijt timing Smit aan verkiezingen

DEN HAAG | Klijnsma zegt in een reactie op de boze vragen van Smit dat zij vermoedt dat de woede en de timing van de VVD-fractievoorzitter alles te maken hebben met de naderende verkiezingen. De gewraakte voorlichtingscampagne is volgens haar overigens in voorbereiding. Bij buurthuis De Rubenshoek wordt een videofilm gemaakt die het belang van frisse lucht en zonlicht moet onderstrepen. De film is bedoeld voor de wachtkamer van De Rubenshoek.

Het vitamine D-tekort is volgens haar nog steeds niet alleen een probleem van (gesluierde) moslimvrouwen. Ook autochtone Nederlanders die weinig buitenkomen, zouden gevaar lopen. Een tekort aan vitamine D zorgt onder meer voor pijnlijke spieren. De GGD is bezig met nader onderzoek.
Klijnsma zegt zich vooral geen raad te weten met de toon waarop Smit de discussie over de integratie van allochtone vrouwen voert. “Ik weet zeker dat we het op de meeste punten inhoudelijk wel eens zijn. Hij benadert de zaak alleen steeds vanuit zo’n ‘hullie-zulliestandpunt’ en dat betreur ik.”
Smit zegt achteraf spijt te hebben dat zijn partij vorig jaar bij de collegeonderhandelingen niet de portefeuille integratie van de PvdA heeft overgenomen. Volgens hem heeft de VVD dat nog even geprobeerd, maar viel er met de PvdA absoluut niet over te praten. Klijnsma zegt nog nooit van die initiatieven van de VVD te hebben gehoord. “Heel vreemd, want ik was toch echt bij de onderhandelingen betrokken.” Smit zegt ondanks de herhaalde confrontaties nog niet met de PvdA te willen breken. “Maar dit ergert me wel. Op mijn ergernisschaal zit ik nu ergens in het midden. De PvdA moet nu eindelijk erkennen dat het integratieprobleem het belangrijkste sociale vraagstuk in de stad is, dat je alleen oplost met concrete maatregelen en niet met negeren. Ik zal ook met suggesties blijven komen.” Klijnsma zegt de VVD-fractievoorzitter te zullen uitnodigen voor een kop koffie. “We komen er echt wel uit, hoor.”

 

Bron: Haagsche Courant (21-01-2003)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *