Samen optrekken tegen zwarte Haagse economie

Overheden moeten samen optrekken tegen zwarte Haagse economie
Al jaren rijden uit de Schilderswijk en Transvaal busjes met mensen naar het Westland om daar in de kassen te werken.

Veel van deze mensen werken zwart en zijn illegaal in Nederland. De laatste weken staat dit probleem weer in de belangstelling omdat er een nieuwe toestroom is van Bulgaren die behoren tot de Turkse minderheid in dat land. De omstandigheden waaronder ze hier werken en leven zijn schrijnend: als ze “geluk” hebben vinden ze een illegaal, vaak brandgevaarlijk pension, maar er wordt ook in portieken en parken geslapen. Deze situatie is mensonterend en bovendien creëert het gevoelens van onbehagen en onveiligheid bij bewoners. Daarnaast doet illegale arbeid oneerlijke concurrentie aan tuinders, die zich wel aan de regels houden en gewoon belasting en sociale premies betalen. Tenslotte: werk dat beschikbaar moet zijn voor werkzoekenden, en dat zijn er in Den Haag nog steeds ruim 20.000, verdwijnt in het zwarte circuit.
In Nederland bestaat een vreemde tegenstelling: werkgevers, waaronder tuinders, kunnen niet meer aan arbeidskrachten komen. Van veel mensen met een uitkering zijn het opleidingsniveau en andere vaardigheden (Nederlandse taal) te gering om een kans te maken op de arbeidsmarkt. In veel gevallen klopt dat, maar nu juist niet voor het werk dat illegalen in het Westland doen. De meesten van hen zijn immers eveneens laag opgeleid en spreken geen Nederlands. Toch is er werk voor hen.
Vaak wordt beweerd dat tuinders liever met illegalen werken om zo meer winst te kunnen maken. Voor een deel is dit wellicht waar. Maar daar tegenover staan ook veel bonafide werkgevers, die veel liever hun vacatures binnen de regels vervullen en gewoon het CAO-loon willen betalen.

Zet Haagse werkzoekenden in
Onlangs kondigde minister Vermeend aan dat hij het mogelijk wil maken om arbeidskrachten uit Oost-Europa te werven voor seizoenswerk in de tuinbouw, werk waarvoor gewoon het CAO-loon betaald wordt. Dit is natuurlijk raar. Zolang er nog werkzoekenden zijn met arbeidsmarktkwalificaties die nauwelijks beter zijn dan die van de illegale arbeiders in het Westland, moeten we voor dit seizoenswerk geen buitenlanders werven. Als in het Westland de regels gewoon worden nageleefd, kunnen we misschien een behoorlijk aantal Haagse werkzoekenden van het hatelijke etiket ‘onbemiddelbaar’ verlossen. En bovendien: voor vele van deze ‘onbemiddelbaren’ geldt nog altijd een sollicitatieplicht.


Grootschalige fraude
De effecten van de zwarte economie op de lokale Haagse samenleving mogen niet worden onderschat. Wie zich voorstelt hoe illegalen de kost moeten verdienen, ziet grootschalige paspoort- en sofi-nummerfraude voor zich, grote aantallen mensen die afhankelijk zijn van malafide circuits, zonder dat er voor hen perspectief is om hier ooit iets op te kunnen bouwen. Net als thuis worden zij hier uitgebuit. Het verschil is dat het hier iedereen meer oplevert: de illegalen zelf komen er dan nog het beroerdst af, terwijl de organisatoren zoals de malafide uitzendbureaus groots “binnenlopen”. Dit zijn bovendien bij uitstek milieus, waarin verbindingen naar de hardere criminaliteit worden gelegd, vooral drugs en mensensmokkel. Er is dus sprake van een hele keten van illegale en criminele activiteiten. In Den Haag zijn wijken, waar deze schaduwcircuits een belangrijke pijler van de wijkeconomie zijn.
Dit kan alleen worden doorbroken door een goede samenwerking tussen politie, brandweer, GAK, de gemeentelijke sociale dienst en de Haagse diensten burgerzaken en stedelijke ontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat een signaal, zoals er de afgelopen weken was over een nieuwe toestroom van illegalen, actie vraagt van verschillende diensten tegelijk: politie en brandweer voor inspectie van pensions, GAK en sociale dienst waar het gaat om valse sofi-nummers en alle diensten die te maken kunnen hebben met vervalste identiteitsbewijzen. Onlangs zijn in één tuinbouwbedrijf ruim 100 illegale arbeiders aangehouden. Desondanks zijn grote successen van het Westland Interventie Team nog schaars. Door frequenter gezamenlijk optreden moet het succespercentage omhoog kunnen. Met een soepele uitwisseling van informatie en gezamenlijke planning van handhavingsacties kan op basis van dezelfde inspanning veel meer resultaat worden geboekt. De urgentie is hoog. Als we de zwarte economie verder laten doorwoekeren, creëren we in Den Haag, met het Westland om de hoek, uitstekende vestigingscondities voor zaken, die geen zinnig mens kan willen.

Stef Blok, Tweede-Kamerlid voor de VVD
Peter Smit, voorzitter VVD-gemeenteraadsfractie in Den Haag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *