Regio moet opgaan in Den Haag

DEN HAAG | Alle gemeenten in de regio Haaglanden, inclusief Leiden, moeten opgaan in een agglomeratiegemeente Den Haag. Bovendien hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland hun langste tijd gehad. Schaalvergroting tot een provincie Randstad is nodig om op Europees niveau mee te tellen én de problemen van burgers daadkrachtig aan te pakken.

door Maarten Brakema en Axel Veldhuijzen 

Dat zegt de Haagse wethouder Verkerk (VVD, Economische Zaken) vandaag in een gesprek met deze krant.
Verkerk pleit er ook voor dat de inspraak- en bezwaarprocedures van burgers worden beperkt om de overheid meer mogelijkheden te geven problemen op te lossen. “We moeten de doorgeschoten elementen in de rechtstaat afkappen omdat het algemeen belang in gevaar is. We moeten sneller en grover kunnen optreden en doorpakken. Mensen zijn bereid om rechten op te geven als daadkrachtig leiderschap zich manifesteert”, aldus de liberaal.
Volgens wethouder Verkerk vraagt de toenemende invloed van Europa om een aanpassing van de schaal van provincies en gemeenten. Daarbij moet het belang van de grote steden meer centraal komen te staan. “De steden worden steeds meer de
plaats waar hét gebeurt.” Als voorbeelden van regio’s die op Europees niveau wel meetellen en waar het bestuur een goede schaal heeft, noemt hij het Spaanse Catalonië en het Duitse Beieren.
Een andere reden voor een nieuwe gemeentelijke herindeling is dat de aanpak van maatschappelijke problemen in de grote steden vraagt om grotere verbanden. De samenwerking in Haaglanden gaat Verkerk niet ver genoeg. “Je hebt af en toe meer ruimte nodig om problemen op te lossen”, aldus Verkerk.
Een nieuwe herindeling van Verkerk komt erop neer dat Delft, Leiden, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en de nog te vormen gemeenten Westland en Midden-Delfland onder Haags bestuur komen. Zodra het zover is, wordt het stadsgewest Haaglanden in de visie van Verkerk overbodig. Over de belangrijke dingen die daar nu met succes worden geregeld, kunnen de gemeenten samen ook wel afspraken maken, redeneert Verkerk.


~~~~~~~~~~~


Den Haag klaar voor het leiderschap


De provincies Zuid-Holland en Noord-Holland moeten fuseren tot de provincie Randstad. Haaglanden kan worden opgeheven. Den Haag moet het voortouw nemen in de regio. Wethouder Bas Verkerk over de belangen van de grote stad. “Misschien moeten de wethouders uit de kleine gemeenten eens een weekje met mij meelopen.”

door Maarten Brakema en Axel Veldhuijzen

DEN HAAG | Het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer over grotestedenbeleid van de regering? Wethouder Bas Verkerk van Den Haag heeft er eigenlijk niet zo’n zin in. Hij heeft het stuk waarin wordt geconstateerd dat de effecten nauwelijks meetbaar zijn gelezen. Maar echt warm of koud wordt hij er niet van. “Ik vind het niet zo’n heel goed rapport”, zegt hij gedecideerd. “Ik begrijp ook niet zo goed wat de onderzoeksmethode was.”
Als het om grotestedenbeleid gaat, vindt de VVD’er het veel belangrijker om vanuit het perspectief van zíjn stad, Den Haag, naar de wereld te kijken. Naar de afgelopen jaren
sterk veranderde omgeving. De steeds complexer wordende samenleving. De invloed van Europa, niet te vergeten. “De steden worden steeds meer de plaats waar het gebeurt”, constateert hij daarom.
Een van de belangrijke elementen hierbij is dat de invloed van Europa steeds groter wordt. “Vijftig zestig procent van de regelgeving komt uit Europa. Daarom kom je er als steden niet meer als je je alleen verlaat op de landelijke regering. De macht daarvan vloeit weg naar onderen en naar boven. In België en Duitsland hebben ze dat veel beter door dan hier in Nederland. We moeten ons als Randstad razendsnel op Europees niveau positioneren.”
Eén van de problemen waarmee grote steden als Den Haag te maken hebben, is de trage besluitvorming. Burgers kijken naar de overheid om problemen op te lossen. Maar diezelfde burgers willen tegelijk gebruikmaken van de inspraak- en bezwaarprocedures.
Verkerk ziet dat als een ernstige belemmering van daadkrachtig bestuur. “We kunnen niet eindeloos over alles met iedereen blijven overleggen.” Hij pleit daarom voor een verdergaande bestuurlijke vernieuwing. “De burgers moeten afzien om van die eeuwige inspraak en bezwaren in ruil voor een daadkrachtige,
doorpakkende overheid.”
Als voorbeeld noemt de wethouder de overlast en het gevoel van onveiligheid die verslaafden veroorzaken op straat. Als de politie ze heeft opgepakt, staan ze vaak binnen uren weer op straat. Of de tippelzone, waarover nu al jarenlang discussie is, terwijl er – volgens de wethouder – allerlei criminaliteit naartoe wordt getrokken. Verkerk wil dat het makkelijker wordt op dit soort terreinen een knoop door te hakken en kloek op te treden. “Ik kan dat niet meer uitleggen. We moeten de doorgeschoten elementen in de rechtsstaat afkappen omdat het
algemeen belang in gevaar is. We moeten sneller en grover kunnen optreden en doorpakken. Een eis daarvoor is dat we wel draagvlak hebben bij de bevolking, maar ik heb het gevoel dat mensen dit wel accepteren. Mensen zijn bereid om rechten op te geven als daadkrachtig leiderschap zich manifesteert.”
Verkerk merkt ook dat mensen erg snel naar de overheid wijzen om hun problemen op te lossen. Hij wil ook daaraan een einde maken. “Mensen zeggen al snel: ‘Overheid, los dit eens op’. Wij moeten veel harder terugzeggen: ‘Burger dat kunnen wij niet’. De overheid moet de dingen die zij niet kan aanpakken duidelijker en helder markeren.”
Verkerk kijkt naar Den Haag in een veranderende omgeving. Den Haag is niet alleen een belangrijke gemeente in Zuid-Holland, maar ook een onderdeel van het samenwerkingsverband van grote steden ‘de Deltametropool’ en van de ‘regio Randstad’. Vooral de samenwerking in de Deltametropool vordert – zij het een beetje buiten het gezichtsveld van de burger – ‘razendsnel’. Daarom is Verkerk drie weken voor de Statenverkiezingen klaar om een discussie te voeren over de schaal van de provincies in Nederland: Zuid-Holland mag wat hem betreft worden opgeheven om op te gaan in een groter geheel.
Achterliggende gedachte is dat de actieradius van mensen veel groter wordt. Vroeger bleef het leven van iemand beperkt tot een kring van een paar kilometer om zijn huis. Inmiddels wonen mensen in Zoetermeer, werken ze in Den Haag en gaan ze uit in Rotterdam.
Het zet de wethouder aan het denken over het toekomstig bestuur van Nederland. “Zuid-Holland, met 3,5 miljoen inwoners is de grootste provincie van Nederland. Maar het is een kleintje als je er vanuit Catalonië of Beieren naar kijkt. Let op: daarom gaan Flevoland en Utrecht binnenkort fuseren. Dat kan niet anders, er zijn zoveel verbanden tussen die provincies.”

Doortastend
Vanuit dit perspectief moeten ook Noord- en Zuid-Holland nadenken over de toekomst. “Of we moeten samengaan of véél meer samenwerken. Ik denk dat als de provincies daarover niet nadenken, de vier grote steden dat gaan doen.” Om het daarna nog stelliger te formuleren. “Je moet absoluut opschalen.”
En daarmee komt hij op het geliefde gezelschapsspel van bestuurders in Nederland: Herindelen. Verkerk aarzelt niet. “Zo kijk ik er niet tegenaan. Je moet kijken naar de overheid en het algemeen belang.”
Dat algemeen belang is dat de burger een doortastende en daadkrachtige overheid vraagt. Verkerk vraagt zich af wat het nut is van het stadsgewest Haaglanden. “Het is wel belangrijk om een paar dingen op regionaal niveau op te lossen, zoals verkeer en vervoer.” Daarbij zou Den Haag, zoals in het Duitse model, als centrumgemeente een leidende rol moeten hebben. “Die gemeente neemt het leiderschap over. Iedereen, ook gemeenten in de regio, ondersteunt het idee van Den Haag als internationaal juridische stad. Dat kan ook de basis zijn voor het leiderschap in de omgeving. Als dat eenmaal het geval is, kan je ook sneller reageren op de maatschappelijke behoeften.”
Een ander probleem in Haaglanden is de taakverdeling. Vanwege de oude afspraken mag Den Haag bijvoorbeeld niet de verantwoordelijk bestuurder voor economische zaken leveren. Dat is nu wethouder E. van Vliet uit Monster. “Een goede vent. Maar als hij dan Haaglanden vertegenwoordigt bij buitenlandse gasten op de ministeries, wordt dat niet begrepen. Ze verwachten dan toch een Haags gezicht.” Verkerk aarzelt even. “Misschien moeten de wethouders uit de kleine gemeenten eens een weekje met mij meelopen. Dan kunnen ze met eigen ogen zien wat wij hier doen.”
Verkerk wijst naar een kaart aan de muur van zijn werkkamer. Westland, Delft, Zoetermeer, Den Haag. “Over vijftien jaar is dit één groot geheel.” Waarbij overigens Leiden zeker niet moet worden vergeten. “Die stad is eigenlijk ook onderdeel van het Haagse gebied. Als je op 35 kilometer van Amsterdam ligt en op twaalf van Den Haag is het eigenlijk wel duidelijk hoe de keuze moet uitvallen”, signaleert hij.
De enige oplossing is volgens Verkerk ‘één agglomeratiegemeente Den Haag’, die zich uitstrekt van de
noordrand van Rotterdam tot en met Leiden. “Je moet de bestuurlijke regie aanpassen aan de maatschappelijke schaal. Daarvoor moet je kijken naar grotere verbanden. Dat zeg ik niet omdat ik lol heb in een nieuw rondje bestuurlijke vernieuwing, maar omdat de noodzaak er is.”


Bron: Haagsche Courant (22-02-2003)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *