Referendum dat raad wel respecteert

Den Haag | Den Haag moet een referendum krijgen dat niet door de gemeenteraad buitenspel kan worden gezet. Dat bepleiten VVD en D66 in een vandaag gepresenteerd voorstel voor een referendumverordening.

De referendumverordening komt er op neer dat er 10.000 handtekeningen nodig zijn om een referendum te houden en dat de gemeenteraad altijd een ‘startnotitie’ opstelt over het onderwerp waar de volksraadpleging over gaat. Door het al of niet laten opstellen van die startnotitie bepaalt de gemeenteraad over welke onderwerpen een volksraadpleging kan worden gehouden. Volgens de opstellers moet het zowel mogelijk zijn dat eerst de handtekeningen worden verzameld als dat de startnotitie eerst door de raad wordt opgesteld.
Het Haagse referendum zou geldig zijn, als 25 procent van de kiesgerechtigde Hagenaars heeft meegedaan. Over de hoogten van tarieven, de begroting en de salarissen van ambtenaren en bestuurders kunnen geen referenda gehouden worden.
Een raadsmeerderheid alleen is volgens D66 en de VVD niet genoeg voor de volksraadpleging; het onderwerp moet in de Haagse maatschappij ook wel echt leven.

Begin van een plan
Om te voorkomen dat oude afspraken via het referendum ongedaan gemaakt kunnen worden en dat het gemeentebestuur de reputatie krijgt van onbetrouwbare contractpartner, schrijft het plan voor dat het referendum altijd aan het begin van een plan moet worden gehouden. Wat precies het begin van een plan is, zal niet altijd duidelijk zijn, geven de opstellers toe.
Daarmee vervalt de mogelijkheid tot het houden van een ‘correctief referendum’: genomen besluiten van de gemeenteraad kunnen door de bevolking van Den Haag niet alsnog naar de prullenmand gestemd worden. Volgens D66 en de VVD moeten Hagenaars straks altijd iets te kiezen hebben. Een referendum waar alleen maar voor ‘ja’ of ‘nee’ gekozen kan worden heeft niet de voorkeur van de beide partijen.


Bron: Haagsche Courant (28-10-2002)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *