Reactie van de Haagse VVD op nieuwe economiecijfers

Den Haag 24 januari 2018

Het aantal banen in Den Haag is het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit de cijfers die vandaag door het College zijn gepresenteerd. En dat is goed nieuws natuurlijk, want werk is voor iedereen belangrijk. Het zorgt ervoor dat je inkomen hebt, zodat je voor jezelf kunt zorgen. En dat je je zelf kunt ontwikkelen en meedoet in de maatschappij.

Maar de Haagse VVD vindt dat er nog geen reden is tot juichen: te veel Hagenaars staan nog langs de kant en Den Haag doet het slechter dan andere grote gemeenten.

‘Dit is natuurlijk goed nieuws voor al die Hagenaars die nu niet meer langs de zijlaan staan, maar weer echt mee kunnen doen’, zegt fractievoorzitter Frans de Graaf. Maar wat de Haagse VVD betreft kan het nog beter, want ondanks de grote ambities van de gemeente, blijft het aantal banen in onze stad achter ten opzichte van andere grote steden. De banengroei is vooral het gevolg van een aantrekkende economie en investeringen in infrastructuur en de buitenruimte van Den Haag. Wat de VVD betreft kunnen er veel meer banen bijkomen als er meer wordt geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Den Haag.

De Graaf: ‘Als de gemeente investeert in de buitenruimte, zoals nieuwe bestrating, trekt dat ondernemers aan. Die zorgen voor duurzame werkgelegenheid, voor echte banen. We zien dat dit werkt. Daarom moeten we de komende periode nog meer gaan investeren in de stad.

De VVD pleit daarom voor een groot investeringsfonds voor Den Haag. Met dit fonds kunnen investeringen worden gedaan in de stad die echt goed zijn voor de economie. Bijvoorbeeld investeringen in betere bereikbaarheid. Als locaties goed te bereiken zijn, trekt dit bedrijven aan en worden ondernemers ontlast, wat goed is voor de economie. Bovendien bevordert het ook het woon-werkverkeer, waardoor mensen gemakkelijker en sneller naar hun werk kunnen gaan.

Daarnaast kan het fonds worden ingezet om Den Haag nóg aantrekkelijker te maken, ook dat is goed voor het vestigingsklimaat. De VVD heeft zich hier de afgelopen tijd flink voor ingezet en de investeringen hebben zijn vruchten afgeworpen. Zo is er in de Haagse binnenstad geïnvesteerd waardoor er nu meer bezoekers komen, is Scheveningen opgebloeid tot een fantastische badplaats en is er een start gemaakt om de Binckhorst op de kaart te zetten.

Met het investeringsfonds kunnen we Den Haag nóg mooier maken, wat goed is voor de Haagse economie. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om een bedrijf te beginnen en kunnen bestaande bedrijven groeien. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen die nu nog aan de zijlaan staat straks ook echt mee kan doen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *