Reactie Haagse VVD op gebeurtenissen Scheveningen

, Scheveningen
Reactie Haagse VVD op gebeurtenissen Scheveningen

De beelden van de vuurzee als gevolg van het vreugdevuur op Scheveningen hebben diepe indruk gemaakt op de Haagse VVD. Wij betreuren het dat de mooie traditie van het vreugdevuur op Scheveningen zo mis heeft kunnen gaan. De getuigenissen van de aanwezigen en de beelden van de gebeurtenissen laten zien dat omwonenden, bezoekers en ondernemers in angst hebben gezeten in de uren vlak na middernacht. Wij spreken ons medeleven uit aan allen die getroffen en geraakt zijn. 

Wij zijn de hulpdiensten en de omwonenden dankbaar voor de snelle reactie, die mogelijk ernstiger gevolgen en grotere schade heeft voorkomen. Hulde ook voor de bewoners en de gemeentelijke diensten die een dag later alweer hard aan het werk zijn gegaan om de omgeving schoon te maken. 

Wij steunen het besluit van de driehoek om de gebeurtenissen grondig te evalueren. Daarbij wil de Haagse VVD onder meer aandacht voor de vragen wie welke verantwoordelijkheid heeft gehad rondom de vreugdevuren; welke afspraken er waren en of, en zo ja hoe die geschonden zijn; en hoe de organisatie van de vreugdevuren en de gemeente hebben gehandeld. Na de evaluatie zullen wij ons buigen over de vraag of en hoe de traditie van de vreugdevuren kan worden voortgezet.