Programmabegroting 2018: Zorg dat er ook in de toekomst nog geld beschikbaar is om Den Haag mooier te maken!

, Den Haag

Den Haag is een hele mooie stad en met de plannen die het College zojuist gepresenteerd heeft, wordt de stad de komende jaren alleen maar mooier.
Zo gaat wethouder Boudewijn Revis onder andere verder met de uitvoering van het programma De Kust Gezond: het mooier maken van Scheveningen. Er is al veel gebeurd, denk bijvoorbeeld aan de Pier, maar in 2018 gaat men van start met de herinrichting van de Noordboulevard, de omgeving rondom het Kurhaus en de Middenboulevard. Mooi om te zien dat de wensen uit het VVD-verkiezingsprogramma van 2014 worden uitgevoerd!

Ook zijn we blij met het geld dat beschikbaar is om het Binnenhof aantrekkelijk te houden tijdens de renovatie. Op deze manier kunnen de bezoekersaantallen op peil worden gehouden en dat is weer goed nieuws voor de omliggende horeca e.d..

En vergeet het extra geld voor de herinrichting van Kraayenstein niet! Nadat het de Haagse VVD eerder al gelukt is om geld vrij te maken voor een opknapbeurt voor het eerste deel van de wijk, kan er zometeen ook gestart worden met het opknappen van het volgende deel van de wijk! Goed nieuws dat Kraayenstein zo stapje voor stapje leefbaarder en groener wordt!

Heel Den Haag wordt de komende jaren sowieso groener: er komen meer bomen bij en de stadsentrees worden vergroend: goed nieuws voor de leefbaarheid en de eerste indruk van de stad!

Maar de stad mooier maken lukt natuurlijk niet zonder voldoende geld. Daarom pleit de VVD al jaren voor een investeringsfonds voor mobiliteit en andere structurele investeringen. Fractievoorzitter Frans de Graaf: ‘Mooi dat er nu een eerste stap wordt gezet en er 6 miljoen in het fonds wordt gestopt, maar dat is natuurlijk nog niet genoeg. Nu moet er doorgepakt worden!’

Een ander punt waar wat de Haagse VVD betreft op doorgepakt moet worden, zijn de ambities voor de bijstand. In Den Haag zitten in 2017 11% van de huishoudens in de bijstand. Nu gaat het College ervan uit dat dit percentage de komende jaren op hetzelfde niveau zal blijven. ‘Kan dat niet wat ambitieuzer?’, vraagt De Graaf zich af, ‘helemaal gezien het feit dat de uitgaven voor bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen meer dan de helft van de programmalasten bevatten.’

Een andere kritische noot van de Haagse VVD heeft te maken met de besteding van de parkeeropbrengsten. Deze opbrengsten zijn op dit moment goed voor bijna 50% van de inkomsten op het gehele programma voor verkeer en milieu, maar als het aan de Haagse VVD ligt worden alle parkeerinkomsten zometeen gebruikt om te investeren in parkeergarages (zowel voor de auto als de fiets) voor bewoners.

De Graaf: ‘Concluderend kan ik zeggen dat we redelijk tevreden zijn met deze begroting. Er worden een paar mooie wensen van de Haagse VVD gerealiseerd. Maar om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende geld beschikbaar is voor onze mooie stad, moet er nu echt worden doorgepakt met het investeringsfonds.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *