Ontevreden over indeling begroting

Den Haag | De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad vindt dat het gemeentebestuur een inzichtelijker begroting moet opstellen. Volgens raadslid A. Mulder is de onlangs vastgestelde begroting zo ondoorgrondelijk, dat de wethouders naar believen met geld kunnen blijven schuiven zonder dat de gemeenteraad daar invloed op kan uitoefenen.

Ook werkt de ‘amenderende motie’ volgens het raadslid niet goed, omdat het college van B en W die mag negeren. Den Haag had dit jaar voor het eerst een programmabegroting. Per onderdeel stonden er streefcijfers die moeten worden gehaald. De VVD vindt dat er te weinig en onduidelijke streefcijfers in de Haagse begroting staan. Mulder pleit voor een onderzoek dat leidt tot een inzichtelijkere begroting in 2004. Tijdens de begrotingsbehandeling was ook kritiek van andere partijen niet van de lucht. Volgens velen was het de saaiste begrotingsbehandeling in de recente geschiedenis van de stad.


Bron: Haagsche Courant (23-11-2002)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *