Onderzoek naar alternatieve werklocatie voor sekswerkers Doublet- en Geleenstraat

, Den Haag

Er komt een onderzoek naar een alternatieve werklocatie voor de vrouwen die werkzaam zijn in de Doublet- en Geleenstraat.

VVD-raadslid Ayse Yilmaz: “ik ben erg blij met de afspraken in het nieuwe coalitieakkoord over de Doublet- en Geleenstraat. We kunnen nu eindelijk werken aan betere werkomstandigheden voor de sekswerkers en daarnaast is het goed voor de leefbaarheid van Het Oude Centrum.’

De Haagse VVD wil dat sekswerkers in een veilige en beter gecontroleerde omgeving met betere voorzieningen aan het werk kunnen. Zij moeten zich hier ook veilig kunnen voelen. ​Een nieuwe alternatieve werklocatie moet wat betreft de Haagse VVD daarvoor zorgen.

Daarnaast zorgt de Doubletstraat er op dit moment voor dat de leefbaarheid van het Oude Centrum onder druk staat. Het is niet de prostitutie die dit veroorzaakt, maar de nevenverschijnselen van prostitutie zijn het probleem. Drugsoverlast, straathandel, verkeersoverlast en overlastgevende klanten zorgen onder andere voor een onveilig gevoel bij omwonenden. Ayse Yilmaz: ‘Door de prostitutiestraten te verplaatsen kunnen we niet alleen werken aan betere werkomstandigheden, maar kunnen we ook zorgen voor een nog mooier Oude Centrum.’