Migrant moet hier investeren

DEN HAAG | Migranten moeten het geld dat ze in Nederland verdienen meer in Nederland investeren. Dat bepleit P. Smit, fractievoorzitter van de VVD in de Haagse gemeenteraad. Nederlandse banken moeten van hem ook meer belangstelling voor migranten tonen.

door onze stadsredactie

Smit presenteert zijn voorstellen deze maand bij de behandeling van de Haagse begroting in de gemeenteraad. Hij wil een ‘stadsbrainstorming’ over het onderwerp organiseren. “We moeten elkaar na twintig jaar niet meer in de maling nemen. De toekomst van veel migranten ligt in Nederland, in Den Haag, en daarom moeten ze ook meer in hun toekomst hier investeren.”
Smit zegt migranten niet te willen verplichten om hun geld hier te houden, het gaat hem meer om een mentaliteitsomslag. Directeur I. Akel van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) zegt het pleidooi van Smit in grote lijnen te ondersteunen.
Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) verdwijnt er vanuit Nederland jaarlijks 0,5 miljard euro naar Turkije en Marokko door het overmaken van in Nederland verdiend geld naar deze landen.
“Als ik dit bedrag grofweg op Den Haag betrek, gaat het om 50 miljoen euro per jaar die uit de stad vertrekt. Dat is zonde voor de stad en zonde voor deze mensen, want zij wonen meestal niet in de rijkste delen van de stad”, aldus Smit.
Migranten kopen volgens Smit opvallend weinig huizen in Den Haag, ondanks de extra subsidieregelingen die wel beschikbaar zijn. Het tekent volgens hem de aarzeling van migranten om te integreren. “Investeren is integreren. Als je hier bezittingen hebt, voel je je ook meer met de maatschappij hier betrokken.” Smit meent dat migranten om twee redenen in hun land van herkomst investeren: het onderhouden van familie en het opbouwen van kapitaal, via het kopen van grond en huizen. Vooral aan dat laatste zou wat gedaan moeten worden. Smit zegt ook een oproep te doen aan de Nederlandse banken die zich de afgelopen jaren goeddeels hebben teruggetrokken uit wijken met veel allochtonen.
NCB-directeur Akel deelt Smits mening: “De banken investeren nog steeds liever in het buitenland dan in migranten in Nederland. Dat beleid kost ze op termijn geld.”

 

Bron: Haagsche Courant (22-10-2002)

 

~~~~~~~~~~~

 

Bijval en twijfels na pleidooi van Haagse VVD-fractievoorzitter Smit

Den Haag – Het pleidooi van VVD-fractievoorzitter P. Smit voor het beginnen van een discussie over de vraag waar migranten hun geld investeren, valt in goede aarde bij het Nederlands centrum Buitenlanders. Directeur I. Akel zegt graag mee te willen praten, omdat het probleem dat Smit benoemt volgens hem inderdaad heel actueel is. “Wel moeten we de verschillende geldstromen onderscheiden. De manier, waarop veel migranten hun familie in het land van herkomst onderhouden, is natuurlijk erg goed. Volgens ons zouden veel Nederlanders daar zelfs een voorbeeld aan kunnen nemen.” Tegelijkertijd is Akel het met Smit eens dat migranten in vergelijking met autochtonen nog maar heel weinig een huis kopen. “De overheid zou hier met goede voorlichting nog veel kunnen bereiken. Je hebt nu allerlei regelingen om het kopen van een huis ook aantrekkelijk te maken voor mensen met een laag inkomen, maar heel veel mensen weten daar niet van. Samen met woningcorporaties zou een stad als Den Haag hier heel wat kunnen bereiken.”
De Nederlandse banken tonen volgens Akel heel weinig belangstelling voor de nieuwe markt van migranten. Volgens hem doen ze nog steeds liever zaken in het buitenland, omdat rendement op korte termijn dan gegarandeerd is, terwijl het aanboren van de migrantenmarkt een langere adem vergt.

Heijnen
De Haagse wethouder P. Heijnen (PvdA, integratie) zegt grote twijfels over het pleidooi van de VVD-fractievoorzitter te hebben. Volgens hem speelt het probleem helemaal niet in die mate, als Smit suggereert.
“Tweede en derde generatie allochtonen kopen nu al volop huizen in Den Haag. En mijn ervaring leert dat juist zij heel terughoudend zijn bij het investeren in hun land van herkomst, omdat zij als geen ander weten hoe onzeker de economie daar is. Ik vraag me daarom eigenlijk wel af waar Smit al deze wijsheid vandaan heeft gehaald.” Heijnen zegt het ook een verkeerd signaal te vinden, als de gemeente Den Haag tegen migranten zou zeggen dat zij hun familie niet meer moeten onderhouden. “Voor mij telt solidariteit heel sterk. Ik ga toch ook niemand verbieden om geld aan Novib of een dergelijke organisatie te geven?”
Wel geeft de Haagse wethouder aan dat de meeste migranten die hier zijn ook hier hun oude dag zullen beleven en dat ze daar hun leven ook op moeten inrichten. “Slechts een heel kleine groep zal maar teruggaan en het opbouwen van een oudedagsvoorziening in het land van herkomst heeft daarom weinig zin.”
M. Shamsi, voorzitter van het Moslim Informatiecentrum Nederland in Den Haag, denkt dat de geldstromen naar het land van herkomst beperkt kunnen worden, maar nooit geheel zullen verdwijnen. Hij wijst erop dat het voor allochtonen vaak lastig is krediet te krijgen. Als dat verandert, en bijvoorbeeld een hypotheek ook voor migranten makkelijker te verwerven is, zullen ook zij in Nederland investeren. “Allochtonen hebben vaak minder inkomen of hebben vaak niet de benodigde garantie die banken nodig hebben voor het verstrekken van krediet. Daarom investeren ze in het land van herkomst. Als de VVD dat kan veranderen, zal de geldstroom naar het buitenland zeker verminderen. Maar helemaal stoppen kan het niet. Vanuit de islam zijn moslims namelijk verplicht hun ouders te verzorgen. Moslimkinderen, die in het buitenland wonen, zullen altijd geld blijven sturen naar hun moederland. Dat doe ik zelf ook. In Turkije en Marokko en in mijn geval Pakistan zijn er voor ouderen ook geen voorzieningen zoals in Nederland. Zij kunnen vaak alleen rondkomen met hulp van het geld uit het buitenland.”

 

Bron: Haagsche Courant (22-10-2002)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *