Meer aandacht voor kennisbeleid

Wethouder Bas Verkerk (Economie) wil onderzoeken of het kennisbeleid van de gemeente Den Haag kan worden versterkt. Dit naar aanleiding van vragen van raadslid Lilian Callender (VVD) in een commissievergadering over het gemeentelijk ondernemersklimaat.

Kennisbeleid, -ontwikkeling en -uitwisseling kunnen een belangrijk rol spelen bij de economische groei van een stad. Veel gemeenten proberen bedrijven en kennisinstellingen samen te brengen, waardoor een toegevoegde waarde kan ontstaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stimuleren van projecten op het gebied van ICT en het startersbeleid. Ook kunnen zogenoemde scienceparken worden opgericht en faciliteiten worden geboden aan studenten en pas afgestudeerden.
Callender die, naast haar raadslidmaatschap, tevens werkzaam is in het onderwijs:
“Onderwijsinstellingen en bedrijven werken in Den Haag wel al samen, maar het kan nog beter. Hierbij kan de gemeente een handje helpen. Steden als Rotterdam en Amsterdam hebben een actieve rol bij het stimuleren van samenwerking tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven in hun stad. Het is belangrijk dat innovatie bevorderd wordt, samenwerking uitgebreid en kennis uitgewisseld. Dit komt de economie en onze stad Den Haag ten goede”.

Voor nadere informatie:
Lilian Callender, tel. 06 – 21 84 10 85

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *