Maidenspeech Det Regts

Maidenspeech Det Regts

Het hoogtepunt van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces was toch wel de maidenspeech van onze eigen Det Regts.
Det hield een bevlogen betoog over het belang van kunst en cultuur voor onze stad Den Haag en haalde ook nog twee moties binnen: één die het College verzoekt om het Festival voor Moderne Muziek na één jaar te evalueren en één die het College oproept om met de culturele instellingen in gesprek te gaan en duidelijkheid te verschaffen over het opbouwen van een weerstandsvermogen.

De complete maidenspeech kun je hieronder teruglezen of hier terugkijken.