Laat de Haagse kunst en cultuur weer glanzen

, Den Haag
Haagse VVD in het nieuws: VVD wil snel in gesprek over cultureel profiel van Den Haag

Kunst en cultuur zorgen voor vertier, verrijking, verbinding en vorming. Kunst en cultuur zorgen daarnaast ook voor een aantrekkelijke stad. Het aanbod van kunst en cultuur is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en dat draagt weer bij aan een goede economie.

Helaas blijft het culturele aanbod in Den Haag achter in vergelijking met andere Nederlandse steden. In de onlangs verschenen Cultuurindex staat Den Haag slechts op de 13e plaats. En dat is een beschamende plek voor onze stad. De cultuur in Den Haag moet meer glans krijgen en daarom moet er wat veranderen!

We zijn blij dat het nieuwe college dit ook in ziet en er de komende jaren extra geld beschikbaar komt voor cultuur. Ook gaat het college werk maken van zichtbare Haagse kunst op straat en worden de mogelijkheden voor een festival voor moderne muziek onderzocht. Twee punten die uit het kunst-en cultuurplan van de Haagse VVD komen. VVD-raadslid Det Regts: ‘Dit is uiteraard een goed begin, maar hiermee zijn we er nog niet’.

Kunst en Cultuurplan van de Haagse VVD
Afgelopen winter presenteerde de Haagse VVD haar eigen kunst-en cultuurplan. Het doel van dit plan was om het aanbod en de kwaliteit van de Haagse kunst-en cultuurinstellingen te versterken, onder andere doen door het huidige cultuurbudget beter te besteden. Er wordt nu namelijk nog te veel geld dat eigenlijk bedoeld is voor kunst en cultuur besteed aan andere zaken. Regts: ‘Geld voor kunst en cultuur moet terechtkomen bij de talenten en bij de makers van kunst en cultuur.’

Betere promotie
De haagse marketing vanuit de gemeente moet de cultuur in Den Haag internationaal beter promoten, bijvoorbeeld via internet. Zo weet straks de hele wereld  wanneer er een mooie tentoonstelling of een fantastisch concert plaatsvindt in Den Haag. Op deze manier trekken we kwaliteits-toerisme naar onze stad en dat is goed voor de economische bedrijvigheid.

Nieuwe landelijke cultuurbeleid
Een goede eerste stap om de Haagse cultuur meer in de schijnwerpers te zetten, is om aan te sluiten bij het nieuwe landelijke cultuurbeleid dat de minister onlangs presenteerde. Dit nieuwe beleid is erop gericht om de regionale en stedelijke profielen te versterken, want met een eigen profiel kan een regio zich beter onderscheiden en kan er eventueel ook samenwerking met andere regio’s gezocht worden. De minister heeft de stedelijke regio’s gevraagd om mee te denken over de profielen. Regts: ‘Het is voor de toekomst van ons culturele aanbod erg belangrijk dat we snel aanhaken bij deze plannen, zodat we kunnen meedenken over het profiel van Den Haag. Zo zetten we weer een stap in de goede richting om Den Haag als cultuurstad echt goed op de kaart te zetten.’