Inbreng Haagse VVD tijdens debat over ontwikkelingen HMC

, Benoordenhout
Haagse VVD: garantie op goede zorg via bestemmingsplan

Vorige week heeft het bestuur van het HMC bekend gemaakt dat de locatie Bronovo definitief dicht gaat. Vandaag praten we in de Haagse gemeenteraad over de gevolgen van deze sluiting voor de inwoners van Den Haag.

De inzet van de Haagse VVD in dit debat is volgens mij duidelijk: de garantie op goede én bereikbare zorg voor alle inwoners van Den Haag, en in dit specifieke geval voor de omwonenden van het Bronovo-ziekenhuis. En hoe gaat het college waarborgen dat er straks een zorgfunctie achterblijft? Dat is mijn vraag aan de wethouder.

Vorige week hebben we allemaal kunnen luisteren naar het verhaal en de uitleg van de heer Doop. Hij vertelde waarom de te nemen maatregelen noodzakelijk zijn om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven garanderen, maar zo ook de kansen te benutten die nieuwe technieken, werkwijzen en medicijnen bieden voor alle inwoners van Den Haag.

En in dit verhaal was hij ook vrij duidelijk: die goede zorg kan niet gegarandeerd worden wanneer we doorgaan op de huidige weg.
Wat heb je aan een ziekenhuis dichtbij huis als er geen medisch specialisten voorhanden zijn? Of er geen ambulancepersoneel is om je op te halen vanuit huis? De Haagse VVD snapt, én staat ook achter, het verhaal dat de heer Doop ons vorige week verteld heeft, maar stelt daarbij wel als voorwaarde dat de omwonenden van het Bronovo-ziekenhuis moeten kunnen blijven beschikken over goede zorg, dichtbij huis.

Want voor de Haagse VVD is het essentieel dat de patiënt en de kwaliteit van de zorg altijd voorop moeten staan: alle inwoners van Den Haag, en in dit geval specifiek de inwoners rondom het Bronovo-ziekenhuis, moeten kunnen blijven beschikken over goede zorg, vandaag, morgen, maar ook volgend jaar. Brede basiszorg dichtbij de mensen en medisch specialistische topzorg in de ziekenhuizen. Dit moet te allen tijde het uitgangspunt zijn.

Daarom roept de Haagse VVD het college ook op om ervoor te zorgen dat bij de herontwikkeling van het Bronovo-terrein de zorgvoorziening onderdeel zal zijn van de plannen voor deze locatie en de bestemming zorg ook onderdeel blijft van het bestemmingsplan.

Hiermee kunnen we realiseren dat de bewoners rondom het Bronovo-ziekenhuis ook in de toekomst blijven beschikken over goede en toegankelijke brede basiszorg, bijvoorbeeld in de vorm van een gezondheidscentrum, een buitenpoli of een huisartsenpost in de wijk, waarbij er ook de mogelijkheid moet zijn voor spreekuren met medisch specialisten.

Dit is voor de Haagse VVD, én voor de direct omwonenden van het Bronovo, belangrijk. Helemaal in deze tijd, waarin we weten dat de zorg verandert en anders moet worden georganiseerd. Minder medisch-specialistische zorg en meer zorg dichtbij huis.
Alle inwoners van Den Haag hebben recht op goede en bereikbare zorg en dat kunnen we realiseren door alleen in te stemmen met herontwikkelingsplannen waarin de zorgfunctie gegarandeerd is.