Inbreng Haagse VVD tijdens begrotingsbehandeling Mobiliteit

, Den Haag
Een oplossing voor de herrietram

Voorzitter,

In Den Haag verplaatsen mensen zich per fiets, met de auto of met het openbaar vervoer. Een compliment voor de wethouder over het project ‘ruim baan voor de fiets’. Een prachtig netwerk van fietspaden zorgt ervoor dat wij allen met heel veel plezier door onze prachtige stad kunnen fietsen. De VVD doet er van harte aan mee en geniet er met volle teugen van.

Maar: Den Haag heeft niet alleen te maken met fietsers.
Velen willen zich ook graag verplaatsen met het openbaar vervoer. Er zijn grootse plannen voor dit openbaar vervoer met een Schaalsprong, die, als alles goed verloopt in 2040 gereed is, onze mobiliteit tot het hoogste niveau zal garanderen. Maar: dat duurt nog 20 jaar en dat is veel te lang!
De VVD ziet géén voorstellen van de wethouder om op korte termijn verbeteringen aan te brengen in het OV: sneller en frequenter, want dat levert méér reizigers op.
Ook ziet de VVD geen ideeën om de mindset van de Hagenaars te veranderen in de richting van gebruik van het openbaar vervoer. Ze moeten ervan doordrongen zijn dat dat een heel goed alternatief is voor de auto!

De VVD zou de wethouder willen oproepen daar een visie over te ontwikkelen en een plan voor te maken en ons daar over vier maanden in deze commissie een rapportage over te geven. We willen graag concrete maatregelen zien die het OV-gebruik doen toenemen.

Vervolgens de bereikbaarheid van Den Haag, want er zullen altijd mensen afhankelijk blijven van de auto.

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door TomTom, blijkt dat Den Haag filestad nummer 2 is. Al deze files zorgen voor een gemiddelde vertraging van 24% en dat betekent gemiddeld 109 uur extra reistijd volgens de cijfers van 2017. Dat is slecht voor Den Haag en slecht voor de regio.

Ook de OESO waarschuwt deze regio voor de slechte bereikbaarheid en de economische consequenties daarvan. Zij geven aan dat onze regio zó slecht bereikbaar is, dat het BNP in onze regio daardoor flink lager is dan in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Al die files uit en naar de stad betekenen dat de mensen te laat op hun werkbestemming komen, of uiteindelijk onze regio maar links laten liggen. Ook wordt het milieu enorm belast met al die stilstaande en langzaam rijdende auto’s in een file. Daar zijn we geen van allen voorstander van.

Als we economisch niet nog verder achter willen raken, moeten we daarom snel aan de slag met onze bereikbaarheid. En het vervelende is dat is daartoe geen enkele concrete maatregel van de wethouder heb zien voorbij komen.

Binnen de MRDH wordt erop gehamerd dat we moeten samenwerken met onze buurgemeenten. De VVD wil graag concreet horen wat er op dat gebied gebeurt. Laten we bijvoorbeeld snel in gesprek gaan met Wassenaar om plannen te maken voor de ondertunneling van de N44 met ongelijkvloerse kruisingen voor een snellere doorstroming: stad in en stad uit. En door de auto onder de grond te stoppen, komt er boven de grond ruimte voor groen, recreatie en woningen. Laten we daarom snel een onderzoek gaan doen en plannen maken!

Voorzitter, dan wil ik ook nog graag het Telderstracé ter sprake brengen.
Deze wethouder is kennelijk niet voornemens het coalitie-akkoord met grote voortvarendheid uit te voeren, want waar zijn de plannen voor de ondertunneling van het Telderstracé? De VVD ziet graag dat die plannen met grote voortvarendheid worden ontwikkeld zodat er onmiddellijk aan de slag kan worden gegaan als er voldoende geld is.

Voorzitter, ook de P en R’s aan de rand van de stad kunnen zorgen voor minder oponthoud in de stad.
Iedereen die de stad inkomt voor een dagje Den Haag of Scheveningen moet erop worden gewezen dat dààr geparkeerd moet worden. Wanneer je een dagje naar Amsterdam gaat, dan haal je het niet in je hoofd om met de auto de stad in te rijden als bezoeker. Den Haag moet daar ook méér aan doen.

Dan, voorzitter, tenslotte, de Verkeersveiligheid:

Er is een flink bedrag beschikbaar om de veiligheid in het verkeer te verbeteren. Hoeveel concrete punten gaan we met dit bedrag aanpakken?
De VVD heeft in haar technische vragen gevraagd een opgave te doen van 25 van de meest gevaarlijke plekken en een plan van aanpak hiervoor. We krijgen er 14, waarom? Kunnen we niet nu alvast een kruispunten-plan-van-aanpak maken voor de hele coalitieperiode?
Voorzitter, de VVD wil graag binnen vier maanden een actieplan zien voor de aanpak van ten minste 25 onveilige verkeerssituaties, met daarin een lange termijn agenda voor de komende vier jaar van wanneer en hoe die onveilige situaties worden opgelost. Bewoners weten dan waar ze aan toe zijn en wanneer hun gevoel van onveiligheid in hun omgeving wordt opgelost.

Tenslotte, voorzitter. De VVD heeft al tweemaal vragen gesteld over de onveiligheid op de Waldeck Pyrmontkade / Koningin Emmakade en we hebben tweemaal onbevredigende antwoorden ontvangen.
Er moet iets gebeuren, en wel op korte termijn.

Samen met de bewoners hebben we al meerdere malen gevraagd om maatregelen om de snelheid te beperken en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. En niet pas over 2 jaar (laatste kwartaal van 2020), maar met grote prioriteit.
Het is toch te gek dat deze Haagse wegen worden gebruikt als racebanen! En of dat nou ’s nachts is of overdag, het kàn gewoonweg niet.

Voorzitter, het verzoek van de VVD aan de wethouder is dan ook nu met de grootst mogelijke spoed, en dat betekent vóór het voorjaarsreces, maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de onvrede over dit punt in deze wijk wordt opgelost. Praat met het OM over het plaatsen van een flitspaal bijvoorbeeld.