Hubertustunnel

‘Een stukje bos ter grootte van een krant’ en daar zou dan een tunnel dwars doorheen moeten. Casper Postmaa beschrijft in navolging van buurtbewoner Joost Gieskes zijn gevoelens omtrent een stukje Haagse natuur: het Hubertusduin.

ingezonden brief in Haagsche Courant (22-12-2001)‘Een stukje bos ter grootte van een krant’ en daar zou dan een tunnel dwars doorheen moeten. Casper Postmaa beschrijft in navolging van buurtbewoner Joost Gieskes zijn gevoelens omtrent een stukje Haagse natuur: het Hubertusduin.En zijn schrik, nu de totale ondergang van de duintjes dreigt. Hij schrijft: het rijk en de gemeente kunnen het niet eens worden over een verkeerstunnel die onder het duin moet komen. ‘Boren is te duur, afgraven het einde van de natuur’, aldus Casper. Weet wel, Casper, dat ik als wethouder van verkeer absoluut niet van plan ben om dit stukje natuur te laten verdwijnen voor een gegraven tunnel. Daarom is toentertijd ook gekozen voor het boren van een tunnel. En toen waren rijk en gemeente het roerend eens. Er is zelfs extra geld voor beschikbaar gesteld door rijk en gemeente. En tot voor kort waren die partijen nog aan het overleggen over de financiering. Natuurlijk is een dergelijke tunnel duur, maar een tunnel graven is óók duur en de natuur zou er jaren over doen om zich te herstellen. Dat besef hadden beide partijen nog geen twee weken geleden. Voor mij kwam de mededeling van minister Netelenbos dan ook als een onaangename verrassing. De kosten van deze tunnel, met deze techniek, zijn zo’n ƒ 65 miljoen te hoog. Het rijk, dat met veel kostbare projecten zit, moet zuiniger aan doen. Moet schrappen en kiezen. En de minister doet dat op een uiterst gevoelig punt in Den Haag, het Hubertusduin. Den Haag moet het dan maar zelf oplossen en betalen, is haar stelling. Ik ben een andere mening toegedaan. Mijn standpunt is, dat met goed overleg en met goede argumenten rijk en gemeente wel verder kunnen komen met deze tunnel. Want dat er een tunnel moet komen blijven we met elkaar eens. Conventioneel geboord of experimenteel geboord – daar zou het overleg mijns inziens over moeten gaan. Een geboorde tunnel, niet ten koste van de natuur. Want om met de woorden van Casper te besluiten: ‘het is wel natuur die de stad genietbaar maakt”.Bruno Bruins, wethouder van verkeer, binnenstad en beschermde stadsgezichten, Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *