Haagse VVD trots op woonagenda wethouder Revis

, Den Haag

Raadslid Jan Pronk van de Haagse VVD is zeer content met de woonagenda van wethouder Boudewijn Revis. ‘De woningmarkt staat sterk onder druk, en vele huishoudens hebben moeite met het vinden van een geschikte woning. Deze woonagenda getuigt van lef en visie en is cruciaal om de problemen daar waar mogelijk lokaal aan te pakken.

Woningen voor de middenklasse én onmisbare beroepsgroepen
Vooral het aanbod voor starters en het middensegment staat onder druk. Jan Pronk is trots op de integrale aanpak: ‘Minimaal 20% van de nieuw te bouwen woningen moet een betaalbare huurprijs hebben tussen de 710 en 950 euro huur, en dat voor minimaal 20 jaar en óók als er in die periode van huurder wordt gewisseld. Dit zijn maatregelen die ervoor zorgen dat die belangrijke middenklasse ook in onze mooie stad kan blijven wonen.’

Hetzelfde geldt voor de beroepsgroepen die zo onmisbaar zijn voor de stad, zoals politieagenten, verplegers en onderwijzers. ‘Door voorrang te organiseren voor deze onmisbare beroepsgroepen bij de toewijzing van sociale huurwoningen zorgen we ervoor dat ook deze mensen in onze stad kunnen blijven wonen. Dit is slim en integraal beleid waar de stad behoefte aan heeft’, aldus Jan Pronk.

Bijzondere doelgroepen en maatregelen
Jan Pronk is ook positief over de maatregelen voor specifieke problemen en doelgroepen: ’Woningsplitsing tast het karakter en de leefbaarheid van een buurt aan en daarom ben ik blij om te lezen dat we geen woningsplitsing meer toestaan wanneer dit gevolgen heeft voor de leefbaarheid.’
Om het kwetsbare Moerwijk met zijn gestapelde problemen van criminaliteit, armoede, werkloosheid en een slechte integratie te verbeteren, krijgen woningzoekenden met een inkomen uit werk of pensioen en studenten daar voorrang op een woning. Jan Pronk: Op deze manier wordt Moerwijk diverser in samenstelling en dat is erg nodig.’
Ook de uitbreiding van de Haagse Pandbrigade en het Huurteam worden door Pronk goed ontvangen: ‘Zij zullen in de gehele stad hun aanpak van huisjesmelkers en andere uitwassen op de huurmarkt zoals illegale bewoning en overbewoning uitbreiden en dat is heel goed voor de stad.’

Jan Pronk: ‘Het is een zeer gebalanceerde aanpak geworden met verstandig beleid. In combinatie met de daadkracht van onze wethouder Revis pakken we de problemen op de Haagse woningmarkt aan!