Haagse VVD presenteert actieplan: Stop de verloedering!

Haagse VVD presenteert actieplan: Stop de verloedering! 1

’s Avonds ongestoord de hond uit kunnen laten zonder je onveilig te voelen, of na het sporten veilig naar huis fietsen. Het zou normaal moeten zijn. Onze veiligheid is helaas niet vanzelfsprekend. Gelukkig dalen de misdaad- en criminaliteitscijfers al jaren gestaag. Maar veiligheid is meer dan alleen cijfers. Onveiligheid kan soms ontstaan door verloedering in onze directe leefomgeving. Bijvoorbeeld wanneer muren beklad zijn met graffiti, de straten kapot zijn of wanneer er vuilnis op straat ligt.

Wat de Haagse VVD betreft moeten straten en wijken schoon, heel en veilig zijn en is een veilige en leefbare wijk de kerntaak van de gemeente.

De Haagse VVD heeft zich hier de afgelopen jaren flink voor ingezet. Dankzij deze inzet zijn veel plekken in Den Haag de afgelopen jaren mooier gemaakt zoals de Binckhorst, de binnenstad en de kust. Ook is de leefbaarheid in veel wijken verbeterd doordat er veel pleinen en speelplaatsen zijn opgeknapt en er zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst waardoor straten schoner zijn geworden.

Straten worden niet vanzelf schoner en verloedering lost zichzelf niet op. Daarom wil de Haagse VVD de komende jaren doorgaan met het mooier, leefbaarder en veiliger maken van onze stad, want helaas ligt verloedering nog altijd op de loer. De VVD presenteert daarom het plan: Stop de verloedering!

In het plan trekt de Haagse VVD 8 miljoen euro extra uit voor het aanpakken van achterstallig onderhoud en onveilig aanvoelende plekken. Ook wil de VVD dat vandalen en afvaldumpers beter kunnen worden opgespoord door de inzet van extra handhavers en (flexibel) cameratoezicht. Daarnaast moeten er ook meer straatvegers komen en moet er voor leegstaande verkrotte panden een nieuw plan worden gemaakt.