Haagse VVD over begroting: ‘Goede eerste stap, nu handen uit de mouwen om Den Haag nog mooier te maken!’

, Den Haag
Meer ruimte en minder regels voor de Haagse ondernemer

Vandaag heeft het (nieuwe) college haar eerste begroting gepresenteerd. In deze begroting zijn veel plannen uit het coalitieakkoord nader uitgewerkt. Fractievoorzitter van de Haagse VVD Frans de Graaf is tevreden over de begroting en wijst erop dat het nu aankomt op de uitvoering: ‘dit is een goede eerste stap om Den Haag nog mooier te maken. Maar een begroting is natuurlijk slechts papier. De gemeente moet nu de handen uit de mouwen steken om de plannen ook echt te realiseren. De vele files in de stad moeten worden aangepakt. Ook de vele onveilige kruispunten vragen om actie. Daarnaast is het frustrerend dat, ondanks dat de economie hard groeit, er nog zoveel Hagenaars zonder werk zitten.’
 
In de begroting is duidelijk dat het college de leefbaarheid van de stad centraal zet. De liberale fractievoorzitter: ‘Onze eigen wethouder Boudewijn Revis gaat werk maken van een leefbare stad. Bijvoorbeeld door inzet van de leefbaarheidseffectrapportage. Dit is een wens van bewoners en hier hebben we ons ook hard voor gemaakt tijdens de campagne.’
 
Onze andere VVD wethouder, Kavita Parbhudayal, komt met een actieplan tegen eenzaamheid, onder andere door ouderen te stimuleren actief te worden en te blijven. Ook gaat zij aan de slag met de herstructurering van het welzijnswerk, zodat straks meer partijen de kans krijgen om een bijdrage te leveren aan het welzijn in de stad.

Daarnaast wordt Den Haag veiliger met meer handhavers. Een speerpunt voor de liberalen zijn uiteraard de financiën: het huishoudboekje moet kloppen. Ook daarover is De Graaf tevreden: ‘dit college werkt tekorten weg en geeft niet meer geld uit dan er binnenkomt’.