Haagse VVD ondersteunt advies verkenner Tom de Bruijn

De afgelopen week heeft Tom de Bruijn als verkenner gesprekken gevoerd met alle partijen in de Haagse gemeenteraad met als doel een advies te vormen over een nieuw stabiel stadsbestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de raad.
Vandaag heeft hij zijn advies hierover gepresenteerd. Hij stelt voor om de onderhandelingen te starten met de VVD, D66, GroenLinks, het CDA en de PvdA en de Haagse VVD ondersteunt dit advies.
Fractievoorzitter Frans de Graaf: ‘Voor de Haagse VVD staat een stabiel en integer stadsbestuur voorop en we hebben er vertrouwen in dat dat met deze partijen gaat lukken.’

Uit de verkennende gesprekken bleek daarnaast ook dat er bij alle partijen behoefte is aan een meer open houding van het college naar alle partijen, zowel coalitie als oppositie. Frans de Graaf: ‘Een verstandig advies waar we ons ook volledig in kunnen vinden, niet alleen straks in de raadszaal maar ook nu al tijdens de onderhandelingen.’
 De Haagse VVD heeft tijdens de verkenning met voldoening gemerkt dat veel partijen bereid zijn bestuursverantwoordelijkheid te nemen. De Graaf: ‘Neem de Partij voor de Dieren, Christen Unie/SGP en, als zij werk maken van integriteitsherstel, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Zij vormen voor de Haagse VVD een gelijkwaardig alternatief voor de partijen waarmee nu de onderhandelingen worden gestart’