Haagse VVD maakt zich zorgen om lerarentekort

, Den Haag
Haagse VVD maakt zich zorgen om lerarentekort

Ieder Haags kind moet de kans krijgen talenten te ontwikkelen. Goed en gepast onderwijs hoort daar bij. Den Haag heeft een breed onderwijsaanbod en dat is goed. Helaas heeft ook de stad Den Haag te maken met het lerarentekort dat steeds nijpender wordt. Steeds meer scholen hebben grote moeite om tijdig nieuwe leraren te vinden. Door het groter wordende tekort vervallen lessen en gebeurt het regelmatig dat kinderen naar huis gestuurd worden. De Haagse VVD maakt zich hier grote zorgen over en wil weten hoe de situatie is binnen de Haagse scholen.

VVD-raadslid Chris van der Helm: “Het groter wordende lerarentekort is een probleem dat grote aandacht verdient. Door het tekort aan leraren om voldoende lesuren aan te bieden kunnen kinderen achterstanden oplopen, dat is echt zorgelijk. De Haagse VVD wil daarom snel opheldering over de stand van zaken binnen de Haagse scholen, want onze leerlingen mogen niet de dupe worden. Ook wil de Haagse VVD weten wat het college doet om het lerarentekort aan te pakken, en om eventuele achterstanden van leerlingen aan te pakken.”