Haagse VVD lanceert initiatiefvoorstel voor binnenstad: Winkels open, Fietsers lopen.

, Centrum
Haagse VVD lanceert initiatiefvoorstel voor binnenstad: Winkels open, Fietsers lopen.

De Haagse VVD heeft afgelopen week haar initiatiefvoorstel ingediend “Winkels open, fietsers lopen” om de Shared Spaces in de binnenstad terug te draaien. Shared Spaces is het principe dat voetgangers en fietsers de straat als het ware met elkaar delen. Dat betekent dus dat fietsers door de winkelstraten en door het winkelend publiek fietsen. De VVD wil daar tijdens de winkelopeningstijden een einde aan maken.

Sinds 2013 kent de binnenstad van Den Haag Shared Space zones. Fietsers en voetgangers kunnen na al die jaren nog steeds moeilijk aan elkaar wennen, waardoor er wederzijds onbegrip heerst jegens elkaar. Deels komt het doordat toeristen de situatie niet kennen, deels komt het doordat bezoekers nog steeds geen fietsers verwachten. Dit levert gevaarlijke situaties op. Meerdere kleinere ongelukken hebben reeds plaatsgevonden in het centrum, door het delen van de straat. Ook de betrokken ondernemers in de winkelstraten onderstrepen dit beeld en willen verandering. Daarom heeft de VVD voor de bezoekers en andere gebruikers van het winkelgebied dit initiatiefvoorstel geschreven: Winkels open, fietsers lopen.

VVD-verkeerswoordvoerder Det Regts: “We hebben de afgelopen weken uitvoerig gesprekken gevoerd met de bewoners en ondernemers uit het Hofkwartier en de Fietsersbond regio Den Haag om met een breed gedragen voorstel te komen en dat is ons gelukt. Vrijwel alle belanghebbenden steunen ons voorstel en daar zijn we best een beetje trots op” De Haagse VVD wil de fietsers overdag weren uit de enkele aaneengesloten winkelstraten. De ervaringen in deze straten hebben de afgelopen aangetoond dat de fiets en de voetganger beter apart van elkaar kunnen bewegen, dan bij elkaar.

Tevens doet de VVD het voorstel om digitale borden te plaatsen die de fietser helpt met het vinden van vrije ruimte in fietsenstallingen. Dit vergroot ook de bekendheid van sommige fietsparkeerplaatsen. Het is een bekend fenomeen dat sommige stallingen altijd vol zijn, terwijl andere nauwelijks gebruikt worden. Dit systeem kan ervoor zorgen dat de fietsenstallingen gelijkmatiger gevuld gaan worden. Regts: “De Haagse VVD is pro-fiets! In ons voorstel hebben we ook deze voorziening toegevoegd om het voor de Haagse Fietser makkelijker te maken zich in het Hofkwartier te verplaatsen. We denken dat iedereen hierop vooruit gaat: De fietser, de voetganger en de binnenstad! “ aldus de liberaal.